China stopt met eenkindpolitiek

China gaat de omstreden eenkindpolitiek ingrijpend versoepelen om de vergrijzing van de bevolking te bestrijden. Paren die nu nog geen aanspraak maken op de uitzonderingsregels en maar één kind mogen hebben, mogen vanaf eind volgend jaar de familie uitbreiden met nog een baby.

De Nationale gezondheidszorg- en familieplanningscommissie bevestigde zondag dat de regering van premier Li Keqiang in oktober met concrete voorstellen komt om de in 1979 ingevoerde eenkindpolitiek te hervormen naar een tweekinderenpolitiek. De zogeheten ‘familiewetgeving’ volledig afschaffen wordt niet overwogen, omdat volgens de autoriteiten grondstoffen, land en water schaars blijven.

Volgens berekeningen van de Chinese zakenmedia en de Bank of America zal de hervorming ertoe leiden dat er vanaf 2015 9,5 miljoen meer baby’s geboren zullen worden dan nu (16,3 miljoen baby’s per jaar) het geval is. De geplande hervorming raakt vooral stedelingen die nu nog geen aanspraak kunnen maken op de uitzonderingsregels die per provincie en regio sterk kunnen verschillen.

Boeren, vissers, minderheden, ouders die zelf enig kind zijn en ouders van een meisje mogen sinds de hervormingen van 2007 en 2011 al twee kinderen hebben. Voor twee- en drielingen werd altijd al een uitzondering gemaakt.

In grote steden als Shanghai gebeurt het al dat paren die wel twee kinderen mogen hebben daarvan afzien omwille van hun drukke werk, de hoge kosten of hun levensstijl.

Belangrijkste reden voor de hervorming is de verwachting dat er vanaf 2025 te weinig jongeren tussen de 19 en 24 jaar zullen zijn om de fabrieken draaiende te houden. Hun aantal daalt gestaag, terwijl het aantal gepensioneerden ieder jaar groeit met rond de 15 procent. Vandaar ook dat de Chinese autoriteiten verder overwegen de pensioengerechtigde leeftijd (nu 55 jaar voor vrouwen, 60 jaar voor mannen) te verhogen.

Chinese demografen, die al jarenlang aandringen op wijziging of afschaffing van de eenkindpolitiek, willen niet alleen de voorspelde vergrijzing bestrijden. Zij maken zich ook sterk om de uit het lood geslagen verhouding tussen mannen en vrouwen terug in balans te brengen. In 2012 werden 100 meisjes geboren op 117,7 jongens. Normaal zou een verhouding van 100 meisjes op 103 jongens zijn.

Op het platteland heeft de invoering van de eenkindpolitiek in een destijds doodarm China geleid tot een overschot aan mannen die geen huwbare vrouwen kunnen vinden.