NS-taal sticht verwarring

Spoor 1-2. Is dat nu het perron tussen spoor 1 en spoor 2, of spoor 12? Hierover bestaat onduidelijkheid bij machinisten van NS en verkeersleiders van ProRail sinds begin dit jaar nieuwe gespreksregels zijn ingevoerd. Zij moeten sindsdien op ‘militaire wijze’ communiceren. Spoor 13c is dus ‘1-3-Charlie’. Elke zin van een gesprek moet worden beëindigd met ‘over’.

De Volkskrant berichtte vanochtend over een brandbrief van treindienstleiders van ProRail aan de leiding van hun bedrijf. Zij zijn van mening dat de nieuwe manier van communiceren leidt tot gevaarlijke situaties.

Vakbond FNV Spoor trok al eerder aan de bel over de problemen met de nieuwe gespreksregels, zegt bestuurder Roel Berghuis. Eind juli ontving de bond een reactie van de leiding van ProRail en NS. „Ze schreven dat er na de zomer een breed overleg wordt ingepland om de stand van zaken door te nemen.”

Is de spraakverwarring mede een gevolg van de splitsing van NS en ProRail? „Op dit punt zou natuurlijk geen onduidelijkheid mogen bestaan tussen machinisten en verkeersleiders. Die moeten dan ook zo snel mogelijk bij elkaar gaan zitten om aan de spraakverwarring een einde te maken. Over en sluiten.”