Vaarroutes op Nederlandse deel Noordzee ingrijpend veranderd

De Noordzee wordt steeds intensiever voor andere doelen gebruikt, zoals windenergie, natuurbescherming en zandwinning. Routes voor schepen worden onder andere gunstiger ten opzichte van bestaande en toekomstige windmolenparken. Foto ANP / Koen Suyk

Rijkswaterstaat heeft met ingang van morgen de gehele routestructuur in het Nederlandse deel van de Noordzee ingrijpend veranderd. Routes voor schepen komen verder uit de kust te liggen, knelpunten zijn aangepakt en de positie ten opzichte van bestaande en toekomstige windmolenparken wordt gunstiger.

De aanpassing is volgens Rijkswaterstaat een van de grootste vaarroutewijzigingen van de wereld. Volgens Rijkswaterstaat is de aanpassing nodig om de Noordzee veilig te houden, omdat het er steeds drukker wordt:

“De Nederlandse Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Ook wordt de Noordzee steeds intensiever voor andere doelen gebruikt, zoals windenergie, natuurbescherming en zandwinning. Om het voor het scheepvaartverkeer veilig te houden, en de ruimte op de Noordzee efficiënter te gebruiken, is een aanpassing van de routes nodig.”

Door een verlegging van de routes hoeft scheeptvaartverkeer elkaar straks minder te kruisen en zijn havens beter bereikbaar. Ook zijn nieuwe ankergebieden, een soort ‘parkeerplaatsen’ voor schepen, aangelegd en bestaande ankergebieden veranderd. Rijkswaterstaat legt vandaag de laatste hand aan de nieuwe scheepvaartroutes. Onder meer alle boeien moeten worden verlegd. Een complexe operatie, aldus Rijkswaterstaat. Vannacht om twee uur gaan de nieuwe routes in.

De scheepvaart is in de afgelopen maanden al geïnformeerd over de nieuwe situatie, maar wordt de komende dagen ook nog geïnformeerd door Rijkswaterstaat en de Kustwacht.

    • Anouk van Kampen