UBS krijgt meer krediet van beleggers dan Deutsche

Deutsche Bank en UBS kunnen zich er allebei op beroepen dat hun kapitaalposities zijn verbeterd en dat hun percentage vreemd vermogen omlaag is gegaan. Het verschil is dat het veel eenvoudiger is om erop te vertrouwen dat UBS geen nieuwe kapitaalinjectie nodig zal hebben.

Het is bijna een jaar geleden dat Deutsche en UBS nieuwe strategieën hebben bekendgemaakt, waarbij beide banken de voorrang gaven aan de balanskracht. Deutsche heeft eerder dan nodig voldaan aan de nieuwe Basel III-normen ten aanzien van het bankkapitaal en het vreemd vermogen, met een kernkapitaal van tien procent en een ‘leverage ratio’ (de verhouding van het eigen ten opzichte van het vreemd vermogen) van 3,0 procent. Maar de Duitse bank wordt nog steeds door meer vraagtekens omgeven.

Na een kapitaalinjectie in april is de kapitaalpositie van Deutsche toereikend. Maar nét genoeg is niet écht genoeg, en Deutsche heeft een nieuw plan aangekondigd om de schuldenlast verder omlaag te brengen. Een inkrimping van de balans met 250 miljard euro, voornamelijk door de gevoeligheid voor derivaten terug te dringen, zal eenmalige lasten ter hoogte van 600 miljoen euro met zich meebrengen en zo’n 300 miljoen euro aan de operationele inkomsten onttrekken.

Op zichzelf zou dat prima zijn. Maar de operationele prestaties van Deutsche worden ondermijnd door lasten die verband houden met het toezicht en rechtszaken. In het tweede kwartaal van dit jaar heeft een eenmalige last de winst vóór belastingen omlaag gebracht naar 792 miljoen euro. En niet alle activiteiten lopen even lekker: de resultaten in de obligatiehandel van de zakenbank waren verrassend zwak.

Ook UBS heeft in het tweede kwartaal een last moeten dragen van 865 miljoen Zwitserse frank in verband met rechtszaken, waardoor de winst vóór belastingen werd gereduceerd tot 1,02 miljard Zwitserse frank. Maar beleggers hoeven zich geen zorgen te maken over de kapitaalpositie. De bank heeft een kernkapitaal van 11,2 procent op basis van de normen van Basel III en ligt op koers om de strenge Zwitserse eisen ten aanzien van het vreemd vermogen te overtreffen. De kapitaalkracht draagt ertoe bij dat de vermogensbeheerdivisie groeit.

Hoewel de zakenbankdivisie van UBS ook een veer heeft moeten laten in de obligatiehandel, zijn de kernactiviteiten van de bank – de aandelenhandel, het verstrekken van adviezen en de financiering – ondanks de afname van het aantal personeelsleden gegroeid. Er schuilt een goede toekomst in deze activiteiten, die conjunctuurgevoelig zijn maar een betrekkelijk laag risico kennen.

Het rendement op het aandelenkapitaal laat bij beide firma’s nog te wensen over. UBS wordt verhandeld op een premie van 40 procent ten opzichte van de boekwaarde, Deutsche echter tegen een korting van 40 procent. Zelfs als Deutsche geen kapitaalinjectie nodig heeft, geven beleggers die bank dus weinig krediet.

Breakingviews is een dagelijks commentaar vanuit de City in Londen. Vertaling door Menno Grootveld.

    • Christopher Hughes