Trots en toegewijd

Europarlementariër Dennis de Jong vindt EU-werknemers zielig en gefrustreerd omdat ze veel zouden verdienen, maar weinig publieke waardering ontvangen. Als EU-ambtenaar werk ik al twintig jaar bij de Europese Commissie. Ik voel geen frustratie, maar trots om mee te mogen werken aan het welzijn van 500 miljoen medeburgers in een vreedzame en welvarende Unie.

Het algemeen belang van alle Europeanen is niet altijd hetzelfde als het Nederlands belang (denk aan de recente EU-actie tegen Chinese zonnepanelen) en zou ook niet door nationale ambtenaren kunnen worden behartigd. Dergelijke ‘gastwerkers’ zouden onder druk komen te staan om nationale belangen voorop te stellen. De professionaliteit en onafhankelijkheid van EU-ambtenaren is daarom erg belangrijk.

EU-ambtenaren hebben hun thuis verlaten en brengen hun loopbaan door in een andere maatschappij met eigen normen. Expatriëring brengt kosten en zorgen mee. Wat te doen met de mantelzorg voor hulpbehoevende ouders in Nederland? Wat te doen met kinderen die zich niet thuis voelen? Moeilijke keuzes waaruit een grote toewijding blijkt die niet is uit te drukken in geld.

Mijn collega’s zullen zich blijven inzetten met professionaliteit en enthousiasme voor het gezamenlijk belang van economische groei, werkgelegenheid en meer democratie. Niet als Brusselaars of Nederlanders, maar als Europeanen.

Andy Klom

Vertegenwoordiger Europese Commissie in Nederland