Nieuwe vaarroutes voor veiliger Noordzee

Vannacht verandert varen op de Noordzee ingrijpend. Nieuwe vaarwegen moeten zorgen voor meer veiligheid voor de scheepvaart en voor een betere toegang tot de zeehavens van Amsterdam en Rotterdam. „Het Nederlandse deel van de Noordzee wordt steeds drukker”, zegt Jacques van Kooten, namens Rijkswaterstaat coördinator van de operatie, die vijf jaar geleden in gang is gezet. „Uit onderzoek bleek toen dat er op ons deel van de Noordzee steeds vaker sprake was van bijna-ongelukken.” Vrachtschepen uit Rotterdam dreigden te botsen op schepen die lagen te wachten voor zij de haven van Amsterdam binnen mochten varen. „Vaarroutes liepen kriskras door elkaar. En let wel, dit deel van de Noordzee is een van de drukst bevaren wateren ter wereld.”

Gescheiden ‘vaarbanen’ gaan de wirwar aan vaarroutes vervangen, zegt Van Kooten. „Vergelijk het met grote snelwegen. Vaarbanen van twee tot soms negen kilometer breed.” Een vrachtschip op weg van Rotterdam naar Hamburg zal minder vaak andere schepen hoeven kruisen.

De nieuwe routes gaan vannacht om twee uur in. De kustwacht en extra verkeersposten in de Amsterdamse en Rotterdamse havens zien toe op de veiligheid en wijzen met navigatieberichten de schepen op de nieuwe situatie. Rijkswaterstaat is in november begonnen de scheepvaart voor te bereiden op de veranderingen.

Door het ordenen van de routes zal ruim 550 kilometer aan vaarwegen verdwijnen. „Zeehavens worden zo beter toegankelijk”, zegt Van Kooten. „En er ontstaat meer ruimte voor pleziervaart, windmolenparken en de winning van olie, gas en zand.”

Peter Prins, stafmedewerker van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is „heel blij” met de nieuwe vaarroutes. „Ze zijn aangepast aan de moderne tijd. De oude routes voldeden niet meer.” Helemaal gerust op de toekomst zijn de reders niet: de nieuwe windmolenparken dreigen volgens de KVNR zo groot te worden dat ze „zorgelijk” dicht bij de nieuwe vaarroutes komen te liggen.