Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Beeldende kunst

Gaan we ooit achter het verhaal van de ‘duellerende dinosaurussen’ komen?

Het was een van de interessantse dinosaurusvondsten van de laatste jaren: twee fossielen, zo goed als intact, die verwikkeld leken in een gevecht met elkaar. Maar de kans bestaat nu dat de in Montana gevonden ‘Dueling Dinosaurs’ niet verder onderzocht kunnen worden. De fossielen worden namelijk geveild.

De 'Dueling Dinosaurs'
De 'Dueling Dinosaurs' Still via YouTube

Volgens paleontologen was het een van de interessantste dinosaurusvondsten van de laatste jaren: twee fossielen, zo goed als intact, die verwikkeld leken in een gevecht met elkaar. Maar de kans bestaat nu dat de in Montana gevonden ‘Dueling Dinosaurs’, zoals ze zijn genoemd, niet in een museum te bewonderen zullen zijn. En dus ook dat wetenschappers wellicht niet de kans krijgen achter het volledige verhaal te komen. De fossielen worden namelijk geveild.

De verwachting is dat de de fossielen zo’n zeven tot negen miljoen dollar gaan opbrengen. Dat maakt ze meteen een van de duurste ooit. Ze werden in 2006 gevonden door commerciële opgravers op privégebied. Volgens The New York Times behoren dinosaurusfossielen die gevonden worden op privégebied toe aan de grondbezitter.

Mogelijk twee nieuwe soorten

Een teleurstelling voor wetenschappers, want het verhaal dat mogelijk achter de fossielen schuilt, is interessant. Niet alleen omdat het lijkt alsof de dinosaurussen elkaar aanvielen voordat ze stierven, maar ook omdat zou kunnen blijken dat het hier gaat om twee nieuwe soorten.

Volgens Peter Larson van het Black Hills Institute of Geological Research zijn de twee dinosaurussen een Nanotyrannus lancensis, een soort kleine T-Rex, en een Ceratops-achtige die wat wegheeft van een triceratops. De één een carnivoor, de ander een herbivoor. Larson was betrokken bij de vondst van de fossielen. Onderzoek zou kunnen uitwijzen of deze Nanotyrannus een aparte soort is, of toch gewoon een jonge T-Rex. Voor de Ceratops-achtige dinosaurus geldt dat het mogelijk om een nieuw geslacht en soort gaat. Beide skeletten zijn in zeer goede staat.

Een interview met Larson over de vondst:

Uit de eerste analyse van Larson zou blijken dat de twee dinosaurussen elkaar hebben gedood. Twee tanden van de Nanotyrannus zijn gevonden in het lichaam van de Ceratops-achtige. Dat zou betekenen dat hij hem aanviel. De herbivoor zou op zijn beurt weer de borst van de Nanotyrannus hebben ingetrapt en zijn schedel hebben gebroken. Het zou kunnen wijzen op nieuwe details van dinosaurusgedrag.

Eigenaren willen flink wat geld zien

Maar of we daar ooit definitief uitsluitsel over krijgen, is dus onzeker. De personen die de fossielen vonden, willen er graag veel geld voor zien. Geld dat musea vooralsnog niet hebben kunnen bieden. De verkopers, onder wie een van de commerciële opgravers die zichzelf de ‘Dino Cowboy’ noemt, hebben onder andere 15 miljoen dollar gevraagd van The Smithsonian. Ook het American Museum of Natural History in New York en The Field Museum in Chicago kregen een aanbod van de verkopers. Beide musea wezen het af.

Natuurlijk kunnen de fossielen altijd nog bij musea en onderzoekers terechtkomen. Maar dat hangt nu helemaal af van de veiling. Die staat gepland voor 19 november.