Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Schuif pensioenprobleem niet door

Illustratie Deligne

Het grote bedrijfsleven en zijn medestanders in de politiek zijn bepaald geen amateurs als het op framing aankomt. Zo proberen ze al jaren de pensioenverplichtingen van de bedrijven te verlagen en de ermee verbonden risico’s zoveel mogelijk op de werknemers en de gepensioneerden af te wentelen. Strijden met open vizier voor dit soort doelstellingen is vragen om moeilijkheden, dus verschuilt men zich liever achter de overheid. Dan wordt de AOW als het grote probleem naar voren geschoven. Over de aanvullende pensioenen wordt gezwegen. Daarbij horen we uit dezelfde bekende hoek dat de inzet van 66- en 67-jarigen op de arbeidsmarkt beslist niet gemist kan worden (!).

Ook bij de actuele discussies over de pensioenen vallen de pogingen op om het probleem in het vaarwater van de overheid te loodsen. Maar pensioen is uitgesteld loon en hoort dus te worden geregeld in het overleg tussen werkgevers en vakbonden. Natuurlijk kan en moet de overheid op dit terrein zekere voorwaarden stellen, maar ze dient niet te opereren alsof het om een overheidsvoorziening gaat. Ook nu doet het grote bedrijfsleven pogingen om zich via de overheid te ontdoen van lasten en risico’s, ten koste van werknemers en gepensioneerden.

Daan Brouwer

Amsterdam