Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Woningcorporaties moeten 118 miljoen euro noodsteun betalen

De woningcorporaties in Nederland moeten gezamenlijk 118 miljoen euro noodsteun afdragen om de kleine Brabantse corporatie WSG te redden. Dat maakt de financiële toezichthouder op de corporatiesector, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), vandaag bekend.

De verplichte ‘saneringssteun’ voor WSG in Geertruidenberg (4.000 woningen) is de op twee na hoogste die het CFV ooit heeft toegekend. De noodsteun voor Vestia bijvoorbeeld was vorig jaar 675 miljoen euro, maar Vestia was de grootste corporatie van Nederland met 90.000 woningen. Voor de corporatiesector is het een nieuwe klap naast de verhuurdersheffing van het kabinet, die oploopt tot 1,7 miljard euro in 2017.

De Woningstichting Geertruidenberg kwam in 2011 in grote financiële problemen. Toenmalig bestuurder Peter Span had in voorgaande jaren veel geïnvesteerd in grond (205 hectare), zorgcomplexen en commercieel vastgoed. Door de vastgoedcrisis daalde het bezit van WSG sterk in waarde, met name de bouwgrond. Het eigen vermogen slonk onder Span van 68 naar 4 miljoen euro. WSG dreigde de rente op leningen niet te kunnen betalen.

Het nieuwe bestuur van WSG heeft Span aangeklaagd en verdenkt hem van verduistering. Maar het Openbaar Ministerie ziet geen aanleiding om hem te vervolgen.
De circa 380 corporaties in Nederland staan onderling borg als ze in nood komen, waardoor ze niet failliet kunnen gaan. WSG krijgt de 118 miljoen euro, waarvan 21 miljoen euro vorig jaar al is uitgekeerd, als een renteloze lening over een periode van vijf jaar. Terugbetaling lijkt op dit moment niet waarschijnlijk. Het doel is om WSG te stabiliseren voor een eventuele fusie of overname.

Huurprijs nieuwe huurders verhoogd

Om financieel gezond te worden zal WSG de huren jaarlijks maximaal verhogen volgens inkomensnormen. Los daarvan wordt de huur voor nieuwe huurders verhoogd naar 90 procent van de maximaal redelijke huurprijs. De huurgrens van 681 euro voor sociale huurwoningen blijft het plafond.

Directeur Jan Boeve van corporatievereniging Aedes:

“Het is slikken. Het laat zien dat slecht bestuur ook bij kleine corporaties grote gevolgen kan hebben. En het is goed dat het CFV saneert. Maar wij willen graag eerder betrokken worden.”