Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Minicorporatie? Grootgrondbezitter

De redding van de kleine Brabantse woningcorporatie WSG gaat de sector 118 miljoen euro kosten. Directeur Peter Span vergaloppeerde zich aan de aankoop van bouwgrond.

Glunderend ontving Peter Span eind september 2010 een koninklijke onderscheiding. De directeur van WSG en zijn adjunct werden benoemd tot ridder wegens hun verdiensten voor de woningcorporatie in Geertruidenberg. WSG kreeg diezelfde avond ook de ondernemersprijs van de Brabantse gemeente. „Ik wil iets moois achterlaten met toekomstwaarde”, zei Span erover tegen regiokrant BN/De Stem.

Diezelfde maand nog moest Span een plan van aanpak opstellen van de financiële toezichthouder, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). De kleine corporatie met 4.000 woningen was uitgegroeid tot een grootgrondbezitter die te veel investeerde in zorgcomplexen en commercieel vastgoed. Vandaag maakt het CFV de eindbalans op: de andere corporaties in Nederland moeten samen 118 miljoen euro noodsteun geven om WSG te redden.

Woningstichting Geertruidenberg kwam in problemen toen de vastgoedmarkt instortte. De inkomsten uit verkoop kelderen en het bezit daalde in waarde, vooral de grond waarvoor soms nog geen bouwplannen waren. Zowel in 2010 als in 2011 waardeerde WSG 35 miljoen euro af op grond en bouwprojecten. Door de verliezen verdampte in één jaar het eigen vermogen bijna geheel. WSG dreigde de rente op haar leningen niet meer te kunnen betalen.

Span, die zeventien jaar bij WSG werkte en daarvoor vijftien jaar accountant was, moest al in april 2011 zijn functie als bestuurder neerleggen. Hij is in een harde juridische strijd verwikkeld met het nieuwe WSG-bestuur. De corporatie eist via een civiele procedure 9,2 miljoen euro schadevergoeding van Span. Hij eist op zijn beurt een ontslagvergoeding van 6,5 ton en 1,7 miljoen euro aan opgebouwd pensioen.

Strafrechtelijk wordt Span vooralsnog niet vervolgd. WSG deed twee jaar geleden al aangifte van verduistering en valsheid in geschrifte, maar het openbaar ministerie maakte deze maand bekend na vooronderzoek „geen aanknopingspunten” te zien voor een strafzaak. Een tegenvaller voor WSG dat zich momenteel beraadt op „verdere stappen”.

Volgens WSG heeft Span „onzakelijk” gehandeld en zonder toestemming van zijn commissarissen. Hij zou soms de overdrachtsbelasting voor derden hebben betaald, familieleden hebben begunstigd en er zijn vastgoedtransacties met forse, onverklaarbare waardestijgingen (tot 1,4 miljoen euro) binnen enkele minuten teruggevonden. WSG wil ook graag een zitbank van vier mille terug die bij Span thuis zou staan.

Spans advocaat ontkent alle aantijgingen. De civiele rechter in Breda doet volgende maand uitspraak. Vooralsnog is alleen zeker dat Span commissarissen had met wie hij tegelijkertijd voor WSG zaken deed. De toezichthouders stapten op wegens belangenverstrengeling.

Spans advocaat, Johan Bil, spreekt van „karaktermoord”. Hij zegt dat Span „nog geen cent” heeft gekregen van de drie ton die hem bij vertrek is toegezegd. „Span deed wat algemeen beleid was: zoveel mogelijk woningen bouwen tegen een betaalbare prijs. Dat werd alom aangemoedigd. Ja, als je dan alle bouwprojecten stillegt en bovenmatig afwaardeert, dan krijg je een probleem.”