Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Cultuur

Vrijwel alle huishoudens maken gebruik van sociale regelingen

Foto ANP / Koen Suyk

Ruim 90 procent van alle huishoudens in Nederland maakt gebruik van sociale regelingen en voorzieningen. Er zijn zelfs twintig huishoudens die elk gebruikmaken van zestien inkomensregelingen, zoals het kindgebonden budget, de bijzondere bijstand, de huurtoeslag en schuldsanering. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), opgesteld op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Het is voor het eerst dat onderzoek is gedaan naar het aantal inkomensregelingen per huishouden. Het ministerie wil zo achterhalen wat het effect van voorgenomen kabinetsmaatregelen is, zoals bezuinigingen op passend onderwijs en decentralisatie van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De maatregelen kunnen per gezin opstapelen, zo geeft het ministerie aan.

Het CBS telde hoeveel inkomensregelingen er per Nederlands huishouden in 2011 waren. Dus: hoeveel huishoudens er zijn met 0, 1, 2 of zelfs 16 regelingen. 674.335 Nederlandse huishoudens maken van geen enkele inkomensregeling gebruik. De grootste groep zijn de huishoudens die aanspraak maken op twee regelingen en/of voorzieningen: ruim 1,7 miljoen huishoudens. Een onbekend aantal huishoudens maakt gebruik van 17 tot 19 inkomensregelingen. De meest voorkomende sociale regeling is de zorgtoeslag waar 4,8 miljoen Nederlandse huishoudens gebruik van maken.

Het ministerie kan nog geen oordeel vellen over het aantal regelingen per huishouden, zegt een woordvoerder.

“Dat ligt aan de samenstellingen van de huishoudens. Een woongroep van dertig mensen kan ook als huishouden worden aangemerkt.”