Onderzoek naar sterke toename aantal bewindvoerders

Er komt onderzoek naar de sterke toename van het aantal bewindvoerders voor mensen die hun eigen financiën niet meer kunnen regelen Foto ANP/ Lex van Lieshout

Het ministerie van Sociale Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderzoeken de sterke toename van het aantal bewindvoerders voor mensen die hun eigen financiën niet meer kunnen regelen. Ze willen weten of deze bewindvoerders noodzakelijk zijn.

Het aantal ‘bewindzaken’ is in acht jaar verdrievoudigd; vorig jaar ging het om 41.100 zaken, blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. Ook het aantal curatelezaken is verdrievoudigd tot 3.500.

Nu nauwelijks geld voor armoedebeleid

De gemeenten sloegen onlangs alarm over het sterk stijgende aantal mensen met een bewindvoerder. De wettelijke vergoeding voor een professionele bewindvoerder, ongeveer 1.200 euro per jaar, wordt vaak uit de bijzondere bijstand betaald. Dit gebeurt nu zo vaak dat in sommige gemeenten nauwelijks geld overblijft voor armoedebeleid, dat uit dezelfde pot moet komen. Uit het onderzoek van Rijk en gemeenten moet blijken of al die bewindvoerders noodzakelijk zijn. “Het geld moet wel bij de juiste mensen terechtkomen”, zegt een woordvoerder van de VNG.

Volgens kantonrechter Dirk de Loor, voorzitter van de Expertgroep Curatele, Bewind en Mentorschap van de Raad voor de Rechtspraak, zijn de vergrijzing en het grote aantal mensen met problematische schulden de belangrijkste oorzaken van het toegenomen aantal bewindvoerders en curators. Door de crisis neemt verder het aantal mensen toe dat bewindvoerder wil worden. Brancheorganisatie NBPB krijgt dertig à veertig nieuwe aanmeldingen per maand. Het is geen beschermd beroep; iedereen die dat wil kan zich bewindvoerder noemen. Onder de nieuwe wet worden wel hogere kwaliteitseisen gesteld.

    • Joke Mat