Onderzoek naar noodzaak van sterk gestegen aantal bewindvoerders

Het ministerie van Sociale Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten onderzoeken de sterke toename van het aantal bewindvoerders voor mensen die hun eigen financiën niet meer kunnen regelen. Ze willen weten of deze bewindvoerders noodzakelijk zijn.

Het aantal ‘bewindzaken’ is in acht jaar verdrievoudigd; vorig jaar ging het om 41.100 zaken, blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. Ook het aantal curatelezaken is verdrievoudigd tot 3.500.

De gemeenten sloegen onlangs alarm over het sterk stijgende aantal mensen met een bewindvoerder. De wettelijke vergoeding voor een professionele bewindvoerder, ongeveer 1.200 euro per jaar, wordt vaak uit de bijzondere bijstand betaald.

Dit gebeurt nu zo vaak dat in sommige gemeenten nauwelijks geld overblijft voor armoedebeleid, dat uit dezelfde pot moet komen. „Het geld moet wel bij de juiste mensen terechtkomen”, zegt een woordvoerder van de VNG.

Volgens kantonrechter Dirk de Loor, voorzitter van de Expertgroep Curatele, Bewind en Mentorschap van de Raad voor de Rechtspraak, zijn de vergrijzing en het grote aantal mensen met problematische schulden de belangrijkste oorzaken van het toegenomen aantal bewindvoerders en curators. Door de crisis neemt verder het aantal mensen toe dat bewindvoerder wil worden.

    • Joke Mat