Vrouwen zonder ramen

De aanpak van vrouwenhandel heeft terecht de grootste prioriteit gekregen van de gemeente Utrecht. Dus als de sluiting van 115 prostitutieramen aan het Zandpad en in het centrum van de stad ertoe bijdraagt dat aan mensonterende situaties een einde komt, verdient dat besluit steun.

Dat was ook de conclusie van de rechter die de eisen van de grootste exploitant, Wegra BV, gisteren afwees. Daardoor kon de gemeente vanochtend tot actie overgaan. Zij maakte gebruik van het gegeven dat de vergunningen voor de exploitatie van de ramen na drie jaar waren verlopen.

Morele overwegingen over prostitutie hebben bij het besluit geen rol gespeeld, meldde burgemeester Wolfsen. In het televisieprogramma Knevel & Van den Brink van de EO zei hij gisteravond: „Wij hebben niks tegen prostitutie. Prostitutie hoort bij de grote stad.” Zij het niet in een tent naast het stadhuis, liet hij weten, ook niet als actiemiddel, want kamperen mag daar niet.

Prostituees verlieten vanochtend huilend en scheldend hun ramen. Zij zien zich van hun broodwinning beroofd. Terwijl ze een beroep uitoefenen dat legaal is.

Dat is de andere kant van de zaak. Deze prostituees beschouwen zich niet als slachtoffer, maar die zijn er volgens de burgemeester wel degelijk. We moeten hem op zijn woord geloven, want het rapport waarop hij zich beroept, „met 300 signalen van mensenhandel”, is niet openbaar gemaakt. Wolfsen verwijt de exploitant dat hij mensenhandel faciliteert door zaken te doen met pooiers en de andere kant op te kijken als er aanwijzingen voor mishandeling zijn.

De vraag is nu: hoe verder. Hoe het verder moet met de publieke vrouwen die hun werkzaamheden hebben moeten staken. Sluiting van prostitutiecentra in andere steden heeft uitgewezen dat de vervolgstap belangrijk is. Voorkomen moet worden dat de prostituees in drugspanden of andere dubieuze omstandigheden hun beroep gaan uitoefenen, waarmee ze er alleen maar op achteruitgaan. En zeker moet worden voorkomen dat ze (opnieuw) in handen vallen van mensenhandelaren.

Een aantal prostituees heeft het voornemen om hun werk in eigen beheer te nemen en zich als zzp’ers in een coöperatie te verenigen. Dat dergelijk jargon nog eens deze bedrijfstak zou bereiken, was enkele jaren geleden ondenkbaar.

Maar het is een idee, zelfs een „hartstikke goed” plan, volgens burgemeester Wolfsen. Het heeft de potentie om zowel de mensenhandelaar als de pooier buitenspel te zetten.

De gemeente heeft er ook financiële steun voor over. Laat ze het maar proberen in Utrecht; wellicht kunnen andere steden er straks hun voordeel mee doen.