Pax Christi: dialoog steenkool mislukt

De zogenoemde steenkooldialoog is mislukt. Dat stelt vredesorganisatie IKV Pax Christi. „Tweeënhalf jaar praten met mijnbouw- en energiebedrijven heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.” De energiebedrijven stellen dat er wel vooruitgang is geboekt in de transparantie van de steenkolenketen.

De steenkooldialoog is in 2010 tot stand gekomen op aandringen van de Tweede Kamer. Kort daarvoor zond tv-programma Netwerk een reportage uit over misstanden rond mijnbouwbedrijven in Colombia, waar verreweg de meeste steenkool vandaan komt die in Nederland wordt gebruikt. Het Amerikaanse concern Drummond zou leden van een vakbond hebben laten vermoorden die bij een Colombiaanse mijn werkten. De dialoog tussen de verschillende partijen had duidelijkheid moeten scheppen over de exacte herkomst van de steenkool. Alleen op die manier kunnen de de gevolgen van de winning voor de mensenrechten en het milieu worden nagegaan. Het slotdocument legt echter geen direct verband tussen bepaalde mijnen en bepaalde bedrijven. De energiebedrijven zeiden die openheid niet tot in detail te kunnen geven. IKV Pax Christi noemt het overleg daarom „mislukt” . De Nederlandse energiebedrijven en Tata Steel, zeggen dat er wel degelijk meer transparantie is gekomen en dat de dialoog het bedrijfsleven bewuster heeft gemaakt van zijn verantwoordelijkheid binnen de steenkolenketen. De energiebedrijven willen nu verder praten binnen de Europese belangenorganisatie Bettercoal, waarbij geen ngo’s zijn vertegenwoordigd. De mensenrechtenorganisaties zeggen daar geen vertrouwen in te hebben. De uitkomst van de steenkooldialoog zal later dit jaar in de Tweede Kamer worden besproken.