Libanon strenger voor Syrische vluchtelingen

De Libanese regering heeft gisteren besloten de toegang van Syriërs tot het land aan banden te leggen met het argument „de loyale concurrentie” en bedelarij tegen te gaan. Met name wordt gecontroleerd of Syriërs die zich als vluchtelingen aanmelden wel uit oorlogsgebied komen. Tot dusverre was de grens geheel open voor Syrische vluchtelingen, uit welk gebied dan ook.

Er zijn nu meer dan 1,2 miljoen Syriërs in Libanon, in overgrote meerderheid vluchtelingen voor de oorlog in hun land. Velen van hen melden zich ook op de arbeidsmarkt om in hun levensonderhoud te voorzien Daardoor dalen de lonen en groeit de werkloosheid onder Libanezen. Ook is bedelarij toegenomen. Volgens recente peilingen groeit de onvrede daarover bij de 4 miljoen Libanezen. „De Syriërs blijven welkom bij ons tot het drama in hun land ten einde komt”, zei de Libanese minister van Sociale Zaken Waez Abou Faour. „Maar het is onze plicht om de Libanese burgers te beschermen.” Faour onderstreepte ook dat de Syriërs zich aan de Libanese wetten moeten houden. Eerder is al besloten dat buitenlanders niet in het winkelbedrijf en in de horeca mogen werken om Libanese werkgelegenheid te beschermen. „Libanese restaurants hebben moeten sluiten omdat ernaast Syrische eethuizen zijn geopend” , zei de minister. „Datzelfde gebeurt met bakkerijen.” Veel Syriërs werken onder de prijs. (AFP)