Een op tien jongeren slachtoffer van cyberpesten

Foto ANP / Roos Koole

Tien procent van de jongeren van 15 tot 18 jaar wordt weleens gepest op internet. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over 2012. De pesterijen lopen uiteen van laster tot roddelen, stalken, bedreiging en chantage.

Drie procent van de hele Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder is weleens gepest via internet. Jongeren worden veel vaker online gepest dan ouderen; minder dan 1 procent van de 65-plussers heeft te maken met cyberpesten. De meeste slachtoffers geven het niet aan bij de politie, noch maken ze hiervan melding bij andere instanties. Slachtoffers van 25 jaar of ouder melden dit vaker dan jongeren.

Online Graphing
Graph maker

De vaakst voorkomende vorm van cyberpesten onder jongeren is laster zoals het plaatsen van beledigende en kwetsende tekst op internetfora of profielsites, of het verspreiden van foto’s en filmpjes via het web. Ruim 4 procent van de 15- tot 18-jarigen had hier vorig jaar mee te maken. Ook stalken, bedreiging met geweld, en chantage via internet gebeurt veel.

Slachtofferschap naar politieregio. Bron: Veiligheidsmonitor