Eén op tien jongeren heeft regelmatig last van cyberpesten

Eén op de tien jongeren tussen vijftien en achttien jaar heeft het afgelopen jaar te maken gehad met cyberpesten. Het gaat om circa 60.000 jongeren.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend heeft gepubliceerd. Onder cyberpesten verstaat het CBS onder meer stalken, dreigen met geweld en het ongewenst plaatsen van (compromitterende) foto’s op sociale media als Facebook en Twitter. Laster, roddel en achterklap komen het meest voor, gevolgd door stalken, bedreiging en chantage. De meeste slachtoffers melden dit niet bij politie of andere instanties. Hoeveel kinderen jonger dan vijftien jaar worden gepest via internet heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek niet onderzocht. Het bureau enquêteert geen kinderen onder die leeftijd. Van alle Nederlanders van vijftien jaar en ouder heeft 3 procent wel eens last van cyberpesten. Vrijwel alle jongeren maken volgens de onderzoekers regelmatig gebruik van sociale media. Het is voor het eerst dat het CBS heeft onderzocht hoeveel jongeren last hebben van pesten via internet. De resultaten wijken niet af van het percentage schoolkinderen dat in het ‘echte’ leven wordt gepest. Dat ligt tussen 10 en 15 procent, blijkt uit andere onderzoeken naar pesten. De verwachting dat pesten via internet vaker plaatsvindt dan ‘gewoon’ pesten, omdat het online anoniem kan gebeuren, komt dus niet uit. Uit recente onderzoeken blijkt verder dat kinderen die in het echt worden gepest ook vaak worden gepest via internet. Minder dan een op de tien jongeren die geconfronteerd werden met pesten via internet maakte hiervan melding bij de politie of een andere instantie, aldus het CBS. Het merendeel van de slachtoffers is dus niet bekend bij instanties en wordt niet geregistreerd. Slachtoffers van cyberpesten van 25 jaar of ouder melden dit vaker dan jongeren. Het CBS benoemt cyberpesten als een van de vier vormen van internetcriminaliteit in de Veiligheidsmonitor 2012. Hacken is de meest voorkomende vorm van cybercrime; 6 procent van de Nederlanders zegt daarvan wel eens last te hebben. Koop- en verkoopfraude (bijvoorbeeld via Marktplaats.nl) en identiteitsfraude komen minder vaak voor.