Biercafé

Het terras bij het biercafé is overvol op deze zonnige namiddag. Een groep vaste stamgasten zit aan een tafel buiten. Ze dollen wat met elkaar en knipogen naar de voorbijgaande dames.

Op een gegeven moment neemt het gesprek een serieuzere wending en beginnen ze over de ziekte van Korsakov. Die willen ze niet krijgen natuurlijk. „Ik moet er niet aan denken”, verzucht een van de mannen, „dat je dan zelfs vergeet bier te kopen.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een ikje is een persoonlijke anekdote of ervaring gevat in 120 woorden. U kunt zelf een ikje inzenden via onze website nrc.nl/ik.

    • Brigitte Kristel