Bankroet Detroit moet alarmbel zijn voor beleggers

Het bankroet van Detroit is een goede les voor obligatiehouders. De failliete stad wil in zijn herstructureringsprogramma obligaties opnemen, die de markt van 3.700 miljard dollar (2.800 miljard euro) voor gemeentelijk schuldpapier tot nu toe altijd heilig heeft geacht. Het bewijst andermaal hoezeer beleggers de beperkte mogelijkheden hebben genegeerd die overheden ter beschikking staan om hun schulden af te betalen.

Het gaat nu om de zogenoemde general obligation (GO)-obligaties van Detroit. Dit soort obligaties lijken nog het meest op staatsobligaties, omdat de overheid (in dit geval dus de gemeente) belooft zijn bevoegdheden om belasting te heffen te zullen gebruiken om crediteuren volledig en op tijd schadeloos te stellen. Velen gingen ervan uit dat een dergelijke belofte GO-obligaties een krachtiger garantie zou bezorgen dan onverzekerde doorsnee-obligaties, waaronder pensioenen en andere hypotheekverplichtingen. Detroit is het daar niet mee eens. De speciale gemachtigde die de stadsfinanciën gaat saneren, Kevyn Orr, wil de houders van GO-obligaties over één kam scheren met de gepensioneerde gemeenteambtenaren, die het zeventienvoudige aan claims hebben uitstaan. Begrijpelijkerwijs zijn beleggers niet blij om met de gepensioneerden op één hoop te worden geveegd. Er vindt geen actieve handel in deze obligaties plaats, maar de koers ging hard onderuit toen Detroit zijn faillissement aanvroeg. De onverzekerde GO-obligaties verloren sinds mei 55 procent van hun waarde. De zaak is nog bij lange na niet rond. Het is zelfs niet zeker dat Detroit faillissement mág aanvragen. Maar in het licht van het staatsbankroet van Griekenland, de afwaardering van de kredietstatus van de VS en het verdwijnen van allerlei AAA-waarderingen, fungeert de controverse over de meest gewaardeerde gemeentelijke obligaties opnieuw als een alarmbel voor beleggers. Vroegere ideeën over veiligheid blijken niet langer van toepassing. Toch is het nooit makkelijk afstand te doen van veronderstellingen voordat ze daadwerkelijk van tafel worden geveegd. Vraag dat maar aan de beleggers die subprime-hypotheken kochten in het vertrouwen dat de Amerikaanse huizenprijzen nooit omlaag zouden gaan, of aan de bezitters van Griekse staatsobligaties die ervan waren overtuigd dat een lidstaat van de eurozone nooit failliet zou gaan. Een belofte van een overheid om de belastingen te verhogen om haar schulden af te betalen kan een veilige gok lijken, en is dat vaak ook. Maar Detroit verkeert al jaren in grote financiële problemen – en de belastingtarieven van de stad bevinden zich al op of in de buurt van het hoogst mogelijke niveau. Bovendien kampen ook andere steden met de naweeën van de crisis van 2008. Hoe eerder de obligatiehouders zich bewust worden van de onderliggende kredietrisico’s en achterhaalde ideeën over veiligheid overboord zetten, des te beter.

Breakingviews is een dagelijks commentaar vanuit de City in Londen. Vertaling door Menno Grootveld.

    • Agnes T. Crane