Goed nieuws: China drinkt onze melk op

De Chinese run op babymelk zorgt bij ons voor lege schappen. Maar het biedt ook ongekende kansen, stellen en .

En nog altijd zijn de schappen met babyvoeding leeg. Het onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit naar de illegale handelsstromen van babyvoeding naar China mag dan zijn afgerond, de supermarkten merken volgens eigen zeggen nog niet veel van de extra aanvoer van Nutrilon, zoals producent Nutricia beweert.

Ja, de producenten hebben hun productie opgevoerd. Maar een flink deel gaat richting Azië. Met die vrijhandel is niets mis. Tenslotte moet de export onze vastgelopen economie vlottrekken.

Het Westen zal eraan moeten wennen niet langer bovenaan de prioriteitenlijst van grote multinationals te staan. De keerzijde van die ontwikkeling is lege zuivelschappen. Vervelend, maar ook daar zullen we aan moeten wennen. Zo bezien is de Chinese run op Nederlandse babyvoeding een wake up call. De wereld heeft meer melk nodig en dat gaan we merken. Het Westen is decennialang verwend geweest met een overvloed aan goedkope zuivel.

In Azië, Zuid-Amerika en het noordelijk deel van Afrika wordt steeds meer zuivel geconsumeerd, terwijl ze in die landen nauwelijks ervaring hebben met melkproductie. Ze hebben er het goede klimaat en de juiste productieomstandigheden niet voor.

Die toename in zuivelconsumptie is deels een gevolg van westerse invloeden op het voedingspatroon: ijs, yoghurtdranken, kaas op pizza’s en cheeseburgers én babymelkpoeder voor moeders die stoppen met borstvoeding. Ook bevolkingsgroei, urbanisatie en toenemende welvaart zorgen ervoor dat de consumptie van zuivel stijgt.

Zoals in China. Daar wordt de markt voor babyvoeding nu al geschat op een waarde van 15 miljard dollar. Door de geboorte van zo’n achttien miljoen baby’s groeit die markt ook nog eens jaarlijks met circa 15 procent. Slechts 28 procent van die zuigelingen krijgt borstvoeding, volgens de Verenigde Naties.

Die Chinese vraag groeit dus. In de steden consumeren de mensen 25 liter melk per jaar. Twintig jaar geleden was dat 5 liter. Ter vergelijking, Nederlanders consumeren zo’n 300 liter melk per jaar. Dat zal China niet halen, maar een groei naar 60 à 70 liter leidt, met name door de sterke bevolkingsgroei, tot een ongekende stijging van de behoefte aan zuivel.

De Chinezen richten daarbij het vizier op westerse A-merken, want zuivelproducten uit eigen land vertrouwen ze na het babyvoedingschandaal in 2008 nog altijd niet door aanhoudend gerotzooi met samenstelling, ingrediënten en houdbaarheidsdata. De grotere Chinese zuivelproducenten proberen dat verloren vertrouwen nu terug te winnen door samenwerkingsverbanden aan te gaan met westerse zuivelconcerns. Daarmee kopen ze betrouwbaarheid.

De Chinese overheid kondigt intussen een grootse sanering van babyvoedingsproducenten in eigen land aan. Tegelijk zet ze westerse zuivelproducenten onder druk door onderzoek te doen naar vermeende prijsafspraken – een stijging van 30 procent in vijf jaar tijd vindt ze wel erg veel. Dat is waarschijnlijk ook zo (meteen kondigden enkele zuivelconcerns aan de prijs van babyvoeding te verlagen), maar feit is ook dat de Chinese middenklasse van zo’n 300 miljoen consumenten bereid is die prijs te betalen. In het land van de éénkindpolitiek is veilige babyvoeding veel geld waard. En Nederland is een van de weinige gebieden op de wereld waar kwalitatief hoogwaardige melk wordt geproduceerd.

Zo stroomt de melk als altijd naar de markten met de hoogste opbrengsten. Tot dusver was dat het Westen. Maar door de overvloed aan aanbod bleven de prijzen laag, waarmee geen recht werd gedaan aan de complexiteit van het productieproces en de waarde van ingrediënten als vetten en eiwitten.

Steeds vaker blijft de opbrengst van zuivel in westerse supermarkten achter bij de waarde van de zuivel op de wereldmarkt. Die tendens kan niet zonder gevolgen blijven. De westerse consument kortom, zal meer moeten gaan betalen voor zijn yoghurt, kaas en babyvoeding.

De groeiende mondiale vraag naar babyvoeding en andere zuivelproducten geeft een impuls aan onze economie. Uit recent onderzoek van de Nederlandse Zuivel Organisatie blijkt dat de Nederlandse zuivelindustrie 700 miljoen euro investeert in de bouw en uitbreiding van fabrieken.

Daarnaast lokt de aanzwellende melkstroom Chinese zuivelproducenten naar Nederland om hier babyvoeding te maken en deze met westers label in eigen land af te zetten. Zo zorgen de Chinezen voor nieuwe banen, groeiende export en nieuw elan in de Nederlandse melkveehouderij. Kom daar eens om in deze economisch zware tijden.

    • Mark Voorbergen
    • Bert Westenbrink