VVD-Kamerlid Houwers stapt op vanwege integriteitskwestie

Archieffoto van Houwers uit 2010.
Archieffoto van Houwers uit 2010. Foto ANP / Robert Vos

VVD-Kamerlid Johan Houwers stapt op. Houwers heeft dat vanmiddag in een brief aan Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg, gepubliceerd op de website van de VVD, laten weten. De reden van zijn opstappen is een integriteitskwestie.

In de brief geeft Houwers aan dat hij, nu de VVD meer aandacht besteedt aan integriteit nadat een aantal bestuurders in opspraak was gekomen, de afgelopen weken zelf is “geconfronteerd met een discussie met een financiële instelling, die nu meent dat ik bij het afsluiten van mijn woninghypotheek voor aanvang van mijn Tweede Kamer lidmaatschap enkele jaren geleden onjuiste inkomensgegevens zou hebben verstrekt.”

Hoewel Houwers in de brief dat hier geen sprake van is, is zijn integriteit volgens hem nu wel in het geding gekomen. De VVD’er heeft een verklaring afgelegd, maar er is geen overeenstemming bereikt. De financiële instelling heeft daarop aangifte gedaan en de Rijksrecherche is een onderzoek gestart. Dat is gebruikelijk als sprake is van een Tweede Kamerlid. Houwers:

“Lopende dit onderzoek, waarvan ik ook niet weet hoe lang dit zal duren, kan ik naar mijn wijze van zien mijn functie als Tweede Kamerlid niet op passende wijze invullen. Als je zelf onderwerp van onderzoek bent, kun je moeilijk discussies en debatten over anderen en de belangen van anderen voeren.

Daarom deel ik U met pijn in het hart mede dat ik terug treed en mijn Tweede Kamerzetel per heden ter beschikking stel aan mijn partij.

In de komende tijd zal ik mijn best doen deze zaak af te wikkelen, mijn naam zo snel mogelijk te zuiveren zodat ik niet langer onderwerp van onderzoek of discussie meer zal zijn. Ik heb daar alle vertrouwen in.”

Tweede Kamerlid sinds 2010

Houwers, een getrouwde vader van vier kinderen, was sinds oktober 2010 Tweede Kamerlid. In 2012 vertrok Houwers uit de Kamer. In november 2012 kwam hij terug nadat enkele partijgenoten waren toegetreden tot het tweede kabinet-Rutte.

De 55-jarige Houwers had onder meer ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, jacht en bouwen in zijn portefeuille zitten. Als portefeuillehouder van deze onderwerpen kwam hij de afgelopen weken ook in het nieuws toen hij zijn zorgen uitte over de signalering van een (dode) wolf in Nederland. Voor het eerst in anderhalve eeuw werd naar alle waarschijnlijkheid een wolf aangetroffen in Nederland. Houwers wilde laten onderzoeken welke gevolgen de terugkeer van de wolf heeft voor de volksgezondheid en de verkeersveiligheid. De wolf is een beschermde diersoort die niet mag worden afgeschoten. Houwers vond dat dat wel zou moeten worden overwogen als het dier problemen zou veroorzaken in ons land.

Houwers was jarenlang makelaar en actief in de lokale politiek. Zo was hij gemeenteraadslid en gedurende acht jaar wethouder in Winterswijk. Ook was hij lid van de Provinciale Staten van Gelderland. In een biografie stelde Houwers eerder de combinatie politiek en het bedrijfsleven “nuttig” te vinden. “Je hebt meer begrip voor ondernemers en wat hun drive is en je leert ook de bestuurlijke kant kennen.”

Meer aandacht voor integriteit bij VVD

Aan integriteit wordt bij de VVD meer aandacht besteed nadat een aantal bestuurders in opspraak was gekomen. Zo trad VVD’er Jos van Rey in oktober af als senator en als wethouder van Roermond omdat hij wordt verdacht van ambtelijke corruptie en schending van zijn geheimhoudingsplicht. Oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Holland Ton Hooijmaijers wordt vervolgd voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen.

In mei kondigde het hoofdbestuur aan dat er integriteitsregels komen die bestuurders en politici van de partij moeten ondertekenen. Tijdens een VVD-congres diezelfde maand werd een serie maatregelen gepresenteerd die het ‘integriteitsbewustzijn’ moet vergroten. Zo komt er een commissie die toe gaat zien op correct gedrag van VVD-politici.

Partijleider Mark Rutte zei toen dat de VVD het goede voorbeeld moet geven op het gebied van integriteit. Hij zei het logisch te vinden dat de VVD als grootste partij onder de loep wordt genomen en gaf aan dat VVD’ers die de grens overschrijden beter een andere functie kunnen zoeken.

Over de integriteitsdiscussie schrijft Houwers overigens dat de congresuitspraak er volgens hem in het kort op neerkomt dat bij twijfel over de integriteit een politiek vertegenwoordiger van de VVD zijn taken zou moeten neerleggen. Houwers stelt zich te conformeren aan de “afgesproken denklijn”.

Partijvoorzitter Benk Korthals respecteert het besluit en vindt dat Houwers verstandig heeft gehandeld door terug te treden, laat een woordvoerder aan persbureau Novum weten. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra laat in een reactie weten begrip te hebben voor het besluit van Houwers om terug te treden hangende het onderzoek van de Rijksrecherche. Zijlstra vindt het besluit verstandig en wijst erop dat als het onderzoek Houwers vrijpleit, niets zijn terugkeer in de Tweede Kamer in de weg staat.