Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Koningshuis

Koning Filip bedankt het volk voor een ‘prachtige dag’

Koning Filip en koningin Mathilde groeten de bevolking vanaf het balkon van het Koninklijk Paleis.
Koning Filip en koningin Mathilde groeten de bevolking vanaf het balkon van het Koninklijk Paleis. Foto ANP/Robin Utrecht

Koning Filip van België, die vanmiddag de eed aflegde, sprak vanavond in een onverwachte speech het volk toe om iedereen te bedanken voor de ‘prachtige dag’ die hij en zijn vrouw Mathilde hebben beleefd.

“Dank u voor uw aanwezigheid om alles samen met ons te vieren. Wij danken u voor uw steun en uw vertrouwen. Laat ons fier zijn op ons mooie land.”

Het nieuws dat de nieuwe koning zijn volk zou verrassen met een toespraak werd eerder vanavond enthousiast ontvangen door de Belgische media:

Twitter avatar radio1be Radio 1 Net binnen: om 22 uur houdt koning Filip een extra toespraak op het balkon van het koninklijk paleis. Eerste dag, en hij verrast ons al!

‘Ik wil me ten dienst stellen van alle Belgen’

De 53-jarige Filip sprak vandaag rond het middaguur - in drie talen - de eed op de grondwet uit voor de Verenigde Kamers in het Paleis der Natie. Hierna hield hij al een toespraak voor het volk.

Hij zei in zijn eerste toespraak als koning zich bewust te zijn “van de verantwoordelijkheid die voortaan op mij rust”. Filip zei zich ten dienst te willen stellen van alle Belgen en sprak het voornemen uit zijn dialoog met de burgers van zijn land te versterken.

Filip is ‘vol vertrouwen’

In zijn toespraak roemde Filip ook de recente staatshervorming, die “de beslissingsmacht dichter bij burgers heeft gebracht”. Hij beloofde “constructieve contacten” te onderhouden’ met de bestuurders van de gewesten. Filips woorden leken een antwoord op het verlangen van vooral de Vlaamse regering voortaan nauwer met de koning samen te werken.

Filip dankte en loofde daarnaast zijn ouders. Hij prees zich gelukkig met zijn vrouw, de nieuwe koningin Mathilde, met haar “aangeboren zin voor menselijk contact”. Met hun vier kinderen “beginnen we vol vertrouwen aan dit nieuwe hoofdstuk van ons leven”, zei Filip.