Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Koningshuis

Albert doet afstand van de troon - Filip is de nieuwe koning der Belgen

Kroonprins Filip en koning Albert voorafgaand aan het tekenen van de Akte van Abdicatie in het Koninklijk Paleis in Brussel.
Kroonprins Filip en koning Albert voorafgaand aan het tekenen van de Akte van Abdicatie in het Koninklijk Paleis in Brussel. Foto AFP / Dirk Waem

Koning Albert heeft afstand gedaan van de troon. Rond 10.45 uur vanochtend tekende hij in het Koninklijk Paleis in Brussel de Akte van Abdicatie. Albert was koning der Belgen sinds 1993 en wordt opgevolgd door zijn zoon Filip, die even na het middaguur de eed aflegde.

De 53-jarige Filip sprak - in drie talen - de eed op de grondwet uit voor de Verenigde Kamers in het Paleis der Natie. Na afloop zei hij zich in zijn eerste toespraak als koning bewust te zijn “van de verantwoordelijkheid die voortaan op mij rust”. Filip zei zich ten dienst te willen stellen van alle Belgen en sprak het voornemen uit zijn dialoog met de burgers van zijn land te versterken.

Filip looft ouders en is ‘vol vertrouwen’

In zijn toespraak roemde Filip ook de recente staatshervorming, die “de beslissingsmacht dichter bij burgers heeft gebracht”. Hij beloofde “constructieve contacten” te onderhouden’ met de bestuurders van de gewesten. Filips woorden leken een antwoord op het verlangen van vooral de Vlaamse regering voortaan nauwer met de koning samen te werken.

Filip dankte en loofde zijn ouders. Hij prees zich gelukkig met zijn vrouw, de nieuwe koningin Mathilde, met haar “aangeboren zin voor menselijk contact”. Met hun vier kinderen “beginnen we vol vertrouwen aan dit nieuwe hoofdstuk van ons leven”, zei Filip.

Na de plechtigheid verscheen Filip met zijn koningin Mathilde op het balkon van het Koninklijk Paleis. Duizenden mensen, vele van hen gekleed in, beschilderd of behangen met de Belgische driekleur, juichten het nieuwe koningspaar toe.

Bekijk hier hoe Filip de eed aflegde:

Bekijk hier de volledige toespraak van Filip:

Bekijk hier de balkonscène:

Albert breekt lans voor eenheid van België

Albert is in België geprezen om zijn inzet om de nationale eenheid te bewaren. Hij speelde afgelopen jaren een hoofdrol in de vele politieke crises die België teisterden en ging feesten af in het hele land. Zijn persoon kwam soms in opspraak, bijvoorbeeld toen aan het licht kwam dat hij een buitenechtelijke dochter had.

In een dankwoord bedankte Albert zijn vrouw, koningin Paola, die hem naar eigen zeggen “continu heeft ondersteund”. Albert sprak ook zijn vertrouwen uit in zijn zoon Filip, die volgens de koning “goed voorbereid” is en “alle kwaliteiten van hart en intelligentie” heeft “om ons land te dienen in je nieuwe verantwoordelijkheden”. “Jij en je geliefde vrouw Mathilde hebben al ons vertrouwen”, aldus Albert.

Albert pleitte ook een laatste maal voor de eenheid van België. Hij riep de aanwezige hoogwaardigheidsbekleders op “constant” te werken aan de “cohesie van België”, zodat België een “inspiratie blijft voor Europa dat eenheid in diversiteit wil hebben”.

Bekijk hier hoe Albert de Akte van Abdicatie tekende:

Bekijk hier de laatste woorden van Albert als koning:

Dag vol plechtigheden en festiviteiten

De plechtigheden rond de troonswisseling begonnen vanochtend met een dankdienst in de Sint-Michiels-en-Goedele Kathedraal. Niet alleen God werd met het Te Deum geëerd; de aanwezigen trakteerden de aftredende koning Albert en zijn koningin Paola op een minutenlang applaus.

De nationale feestdag die België op 21 juli viert vangt altijd aan met een Te Deum, maar dit jaar is er meer te vieren en te gedenken. Het is het laatste openbare optreden van de aftredende koning Albert. Anders dan in de afgelopen jaren was daarom ditmaal de voltallige koninklijke familie in de kerk aanwezig.

Bekijk onze fotoserie over de troonswisseling: