Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

‘Gemeenten moeten meer optreden tegen oneerlijke concurrentie’

Een leeg winkelpand in een winkelcentrum in Almere
Een leeg winkelpand in een winkelcentrum in Almere Foto ANP/ Lex van Lieshout

Gemeenten moeten meer gaan optreden tegen oneerlijke concurrentie in de detailhandel. Volgens belangenorganisatie Detailhandel Nederland zijn er tientallen bedrijven die zich niet aan de regels houden. Het gaat bijvoorbeeld om webshops die zonder toestemming op industrieterreinen goederen verkopen. Deze oproep doet de de organisatie vandaag aan de overheid.

Andere voorbeelden volgens Detailhandel Nederland zijn tijdelijke verkooppunten vanuit hotels of partycentra en groothandels die aan particulieren verkopen. Indien er onduidelijkheden bestaan bij handhaving moeten gemeenten het detailhandel- en ruimtelijk beleid aanpassen. Secretaris Vestigingszaken van de belangenorganisatie Jildau Schuilenburg:

“Er moet in het ruimtelijk beleid een gelijk speelveld zijn voor alle vormen van detailhandel, zowel online, offline als mengvormen. Gemeenten gedogen in toenemende mate winkels op een bestemming in het bestemmingsplan anders dan detailhandel. Het moet afgelopen zijn met gedogen.”

‘Juist nu eerlijk speelveld’

Volgens de winkeliers kunnen consumenten op een bedrijventerrein vaak gratis parkeren, betalen ondernemers er een veel lagere huur en leidt dit gedogen tot omzetderving voor de winkeliers die zich wel aan de regels houden. Volgens Schuilenburg moet er sprake zijn, juist in deze economische situatie, van een eerlijk speelveld.