Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Actieplan OESO tegen belastingontwijking

Er moeten nieuwe regels komen die belastingontwijking door multinationals aan banden leggen. De bedrijven moeten in de toekomst belasting betalen waar ze hun geld verdienen en transparanter zijn over hun belastingstrategie. Dat staat in het vanochtend gepresenteerde actieplan tegen belastingontwijking van de OESO, de club van de negentien grootste industrielanden plus de Europese Unie.

Het plan is opgesteld in opdracht van de G20 en bevat vijftien actiepunten. Internationaal woedt al enige tijd discussie over belastingontwijking door bedrijven als Google en Starbucks. Naar aanleiding daarvan is de OESO gevraagd een plan van aanpak te maken. Het vanochtend gepresenteerde plan kan worden gelezen als een eerste aanzet tot maatregelen om belastingontwijking aan te pakken. De komende twee jaar moeten de actiepunten nader worden uitgewerkt. De G20 gaat in september over het plan in gesprek.

Het plan bepleit verder de aanpak van wereldwijd opererende internetbedrijven die inkomsten laten neerslaan in landen waar niet of nauwelijks belasting hoeft te worden betaald. Ook pleit OESO voor het ontwikkelen van nieuwe regels voor het bepalen van de prijzen die bedrijfsonderdelen van internationale concerns elkaar berekenen, het zogeheten transfer pricing .

Nederland krijgt geregeld kritiek dat het belastingontwijking faciliteert en staat bekend als ‘doorstroomland’. Bedrijven gebruiken de gunstige Nederlandse fiscale regels om geld in landen te krijgen waar niet of nauwelijks belasting wordt geheven. In OESO-onderzoek uit april bleek dat Nederland vorig jaar 3.500 miljard dollar aan buitenlandse ‘investeringen’ aantrok. Daarvan belandt maar 16 procent in de Nederlandse economie, de rest stroomt door naar andere landen. Nederland is met Luxemburg wereldwijd koploper wat betreft de verhouding tussen dat bedrag aan ‘investeringen’ en de binnenlandse economie.

Het actieplan tegen belastingontwijking verwijst zonder landen te noemen naar deze scheve verhoudingen. De OESO pleit in dit verband voor het „aanpassen van nationale en internationale belastingregels”. Dat moet ervoor zorgen dat bedrijven meer belasting betalen in de landen waar ze hun geld verdienen.