Werkloosheid naar 8,5 procent - consumenten iets somberder

Opnieuw een recordaantal werklozen in Nederland: 675.000.
Opnieuw een recordaantal werklozen in Nederland: 675.000. Foto ANP / Erik van 't Woud

De werkloosheid is vorige maand verder opgelopen, naar een nieuwe recordhoogte van 8,5 procent. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend gemeld. Vorige maand stond de werkloosheid op 8,3 procent.

Het aantal werklozen nam in juni met 16.000 toe en staat nu op 675.000 personen. In het afgelopen halfjaar kwamen er in totaal meer dan 100.000 werklozen bij. De groep die de afgelopen drie maanden het hardst getroffen werd is die van de 45-plussers: binnen deze groep kwamen er maandelijks gemiddeld 7000 werklozen bij. Volgens het CBS is de verklaring hiervoor de toegenomen participatie van 45-plussers op de arbeidsmarkt. Dit leidt tot meer werkende 45-plussers, maar vooral ook tot meer werklozen in deze leeftijdsgroep.

Cijfers van uitkeringsinstantie UWV laten zien dat het aantal WW-uitkeringen in juni met 4000 is toegenomen tot 382.000. Ook hier was de stijging onder 45-plussers het grootst. Het aantal WW-uitkeringen steeg vooral in de sectoren zorg/welzijn en handel.

De werkloosheid in Nederland bevindt zich in absolute cijfers al maanden op recordhoogte. Het UWV voorspelde vorige maand dat herstel op de arbeidsmarkt voorlopig nog niet in zicht is. De instantie denkt dat het aantal werkzoekenden eind volgend jaar zal zijn opgelopen tot 739.000.

Consumenten negatiever over economisch klimaat

Het consumentenvertrouwen is deze maand iets gedaald. Het kwam twee punten lager uit op -38. De daling is vooral te verklaren doordat consumenten somberder werden over het economische klimaat. De deelindicator economisch klimaat ging 4 punten omlaag, naar -57.

De koopbereidheid bleef deze maand onveranderd laag op -25. Consumenten denken op dit moment somberder over hun eigen financiële situatie voor het komende jaar dan vorige maand.