Slachtoffers misbruik jeugdzorg kunnen schadevergoeding aanvragen

Het eindrapport van het onafhankelijk onderzoek van de commissie-Samson, naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst. Foto ANP/Phil Nijhuis

Slachtoffers van seksueel misbruik in een jeugdzorginstelling of pleeggezin kunnen vanaf september een schadevergoeding aanvragen. Dat maakten het ministerie van Veiligheid en Justitie en verschillende zorginstanties vanavond bekend.

De financiële vergoeding maakt deel uit van een hulppakket dat de overheid en jeugdzorg aanbieden aan slachtoffers of hun nabestaanden. Aanleiding daarvoor is onder meer het onderzoek dat de commissie-Samson de afgelopen jaren deed naar het misbruik.

Er komen twee regelingen

Er komen twee regelingen. De eerste is er voor mensen die niemand willen of kunnen aanspreken op de geleden schade. Voor deze regeling wordt een bedrag tussen de duizend en 35 duizend euro uitgekeerd.

Bij de tweede regeling wordt de instelling of pleegzorgorganisatie waar het misbruik heeft plaatsgevonden aansprakelijk gesteld. Bepaalde nabestaanden kunnen ook een beroep doen op deze regeling, waarbij een bedrag tot honderdduizend euro wordt uitgekeerd. Slachtoffers mogen zelf kiezen welke regeling ze aanspreken.

‘De overheid is tekort geschoten in de bescherming van kinderen’

Slachtoffers kunnen bij Slachtofferhulp Nederland aankloppen voor hulp bij het kiezen van een regeling. Het gaat om slachtoffers in de periode van 1 januari 1945 tot en met 31 december 2012. Een aanvraag kan tot 2015 worden ingediend. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven neemt de aanvragen vanaf 2 september inhoudelijk in behandeling.

De commissie-Samson werd in 2010 in navolging van de commissie-Deetman ingesteld om seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen sinds 1945 te onderzoeken. De commissie, onder leiding van oud-procureur-generaal Rieke Samson, concludeerde in oktober vorig jaar dat de overheid, instellingen en pleegzorg tekort zijn geschoten in de bescherming tegen seksueel misbruik van kinderen die uit huis werden geplaatst.