Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Nieuwe korting pensioenen dreigt

De pensioenuitkeringen dreigen volgend jaar opnieuw verlaagd te worden omdat de dekkingsgraad van de grootste fondsen is verslechterd.
De pensioenuitkeringen dreigen volgend jaar opnieuw verlaagd te worden omdat de dekkingsgraad van de grootste fondsen is verslechterd. Foto ANP / Roos Koole

Pensioenfondsen vrezen dat zij volgend jaar de pensioenen opnieuw moeten verlagen. De dekkingsgraad is verder verslechterd, de twee grootste pensioenfondsen in Nederland ABP en Zorg & Welzijn zitten onder de honderd procent, zo melden ze vandaag in de halfjaarcijfers

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het beschikbaar vermogen en de toekomstige verplichtingen van het fonds. Het wettelijk minimumpercentage ligt op 105 procent. Het ABP, dat 2,8 miljoen deelnemers telt, laat weten dat de dekkingsgraad in het tweede kwartaal gedaald is naar 97 procent. Bij Zorg & Welzijn, dat pensioen verzorgt voor 2,5 miljoen mensen, daalde het percentage van 105 naar 101.

Voorzitter Henk Brouwer van het ABP zegt in een toelichting op de site van het fonds:

“Met name in de maand juni hebben we een forse tik gehad omdat de beurzen het slecht deden. Dat raakt alle beleggers en dus ook ABP. Daarnaast is de rente, waarmee we onze pensioenverplichtingen moeten waarderen, gedaald. Beide ontwikkelingen drukken de dekkingsgraad. Helaas is de dekkingsgraad van 104,2 procent die we eind van dit jaar moeten hebben, verder weg geraakt.”

Hij sluit niet uit dat de dekkingsgraad wel weer wordt gehaald.

“De beurzen trekken de laatste weken weer aan. Toch zullen onze deelnemers er rekening mee moeten houden dat de kans dat ABP in 2014 opnieuw een verlaging van het pensioen moet doorvoeren nog steeds aanzienlijk is.”

Metaalfonds PMT laat ook weten “rekening te houden met een tweede verlaging”, meldt persbureau Novum. De pensioenen gingen dit jaar al met 6,3 procent omlaag bij dit fonds. PME zegt “serieus rekening te houden” met een verlaging. De dekkingsgraad van PME is het tweede kwartaal met 4,9 procentpunt gedaald naar 96,6 procent. Franswillem Briët, bestuursvoorzitter PME zegt op de site:

“Wie de laatste cijfers ziet, kan niet anders dan concluderen dat het er somber uitziet. Hoewel het nog te vroeg is om definitief te oordelen, komt een verlaging in 2014 concreet in beeld. Tenzij sterk herstel op de financiële markten optreedt. Eind van dit jaar wordt de balans definitief opgemaakt en wordt bezien of PME voldoet aan de vereiste dekkingsgraad van 104,3 procent.”

De pensioenfondsen zijn de afgelopen vaker door de dekkingsgraad heen gezakt. Maar dat wil volgens economieredacteur Cees Banning van NRC niet zeggen dat het niet vervelend is, ook al trekt de beurs weer aan.

“Dit jaar hebben bijna zeventig van de 350 fondsen dus al de pensioenen moeten verlagen. Dat is vervelend voor degenen die een pensioen ontvangen. Die hebben zo iedere keer weer te maken met een wisselend inkomen.”

Nieuw pensioenstelsel

Afgelopen vrijdag werd het kabinet het eens over een nieuw pensioenstelsel. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken wil een nieuw systeem waarin de pensioenfondsen op twee manieren kunnen werken: met een laag risico en een voorspelbaar pensioenbedrag, of door meer risico te nemen met kans op een hoger bedrag.

De premie die werknemers en werkgevers voor het pensioen betalen wordt straks berekend op grond van de actuele rente en niet volgens een zogenoemde vaste rekenrente. In de praktijk betekent dit volgens veel fondsen dat de premie voor werknemers en werkgevers omhoog gaat. Ook de overheid moet, als werkgever, volgens berekeningen van de sector “honderden miljoenen euro’s” meer betalen.

De voorstellen zijn voor advies naar de fondsen gestuurd, Klijnsma wil daar later dit jaar een besluit over nemen. Volgens Klijnsma wordt 2014 nog een overgangsjaar. Ze is bereid de fondsen respijt te geven bij het wegwerken van tekorten, voor zover die te maken hebben met het nieuwe stelsel.

Banning:

“Nu de pensioenfondsen door de dekkingsgraad zijn gezakt zou dat volgens de nieuwe voorstellen kunnen betekenen dat de premies moeten worden verhoogd. Maar het kabinet streeft juist naar lagere premies, want dat zorgt voor hogere koopkracht. Daar gaan de fondsen het deze zomer dus over hebben met Klijnsma. De uitkomst van dat overleg is nog ongewis.”