Nieuwe korting op pensioen dreigt in 2014

ABP en Zorg & Welzijn, de grootste pensioenfondsen in Nederland, houden er rekening mee dat ze in 2014 opnieuw op de pensioenen moeten korten.

De bestuursvoorzitters van beide pensioenfondsen zeiden dat vanochtend in een reactie op de halfjaarcijfers. Dit jaar hebben bijna 70 van de 350 fondsen, waaronder het ABP, de pensioenen verlaagd.

De zogenoemde dekkingsgraad van het ABP verslechterde van 101 in het eerste kwartaal van dit jaar naar 97. Bij Zorg & Welzijn daalde het percentage van 105 naar 101. Het wettelijke minimumpercentage is 105. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen van een pensioenfonds en zijn toekomstige verplichtingen.

Volgens ABP-voorzitter Henk Brouwer is de dekkingsgraad van het ABP gedaald doordat met name in juni de beurzen het slecht deden. De aankondiging van de Amerikaanse centrale bank om minder nieuw geld in de economie te pompen leidde tot dalende koersen. „Daarnaast is de rente, waarmee we onze pensioenverplichtingen moeten waarderen, gedaald”, aldus Brouwer. Deze maand trok de beurs sterk aan en heeft het ABP „vele miljarden verdiend”, maar toch is de kans dat het fonds de pensioenen voor de deelnemers in 2014 opnieuw moet verlagen „nog steeds aanzienlijk”.

De kans „dat wij volgend jaar toch moeten verlagen, is nog steeds gevaarlijk dichtbij”, zegt zijn collega Peter Borgdorff van Zorg & Welzijn. Dit fonds verzorgt het pensioen voor 2,5 miljoen mensen, het ABP telt 2,8 miljoen deelnemers.

Ook het techniekfonds PMT houdt rekening met een tweede verlaging; de pensioenen gingen dit jaar al met 6,3 procent omlaag. Elektrofonds PME zegt „serieus rekening te houden” met een verlaging.

Vrijdag werd het kabinet het eens over een nieuw pensioenstelsel. De nieuwe regels zijn voor advies naar de fondsen gestuurd. Later dit jaar wil staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) daar een besluit over nemen. Volgens Klijnsma wordt 2014 een overgangsjaar en is ze bereid de fondsen respijt te geven bij het wegwerken van tekorten, voorzover die te maken hebben met het nieuwe stelsel. Na de financiële crisis van 2007 hebben de fondsen herstelplannen gemaakt, de cijfers die vandaag zijn gepresenteerd maken daar onderdeel van uit. De zinspeling van Klijnsma op een versoepeling voor volgend jaar heeft betrekking op de nieuwe plannen en slaat niet op de al lopende herstelplannen.