Animerende geschiedenisles

Camerata Trajectina

klassiek Camerata Trajectina: De Vrede van Utrecht

Alsof men naar een oud-Hollandse musical luistert, zo klinkt de cd De Vrede van Utrecht met vroeg achttiende-eeuwse muziek uit de Spaanse Successieoorlog, waarbij ook de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was betrokken. Die oorlog leverde veel liederen op waarin wordt verhaald van strijd en overwinning, aan het licht gebracht door het muziekgezelschap Camerata Trajectina van de Utrechtse professor in de musicologie Louis Grijp, die de luit bespeelt. De liederen en samenspraken worden op aanstekelijke wijze afgewisseld door martiale marsen en triomfalistische lofzangen. Aan het slot is er zelfs nog wat cabaretesk vermaak over de Utrechtse meisjes van plezier die de diplomatieke onderhandelaars uit tal van landen afleiding bezorgden.

De Vrede van Utrecht, beklonken op 11 april 1713, maakte niet alleen een eind aan die Spaanse Successieoorlog die begon in 1701, maar ook aan allerlei twisten en godsdienstoorlogen die al anderhalve eeuw duurden. De vredesonderhandelingen tussen Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannië, Savoie, Portugal en de Republiek vonden plaats in het Utrechtse Stadhuis. Maar de Republiek had daarbij weinig in te brengen. Het nettoresultaat voor de Republiek was gering: we kregen Venlo en het was tenminste vrede.

Maar Venlo was wel iets om prat op te gaan. De vestingbouwer en bevelhebber Menno van Coehoorn had het beleg geleid en in het Victorielied wegens het verooveren van Venloo heet het: ‘Zo leeren zy het Frans gespuys’. Coehoorn krijgt ook nog een mars mee. De cd, in een prachtig boekje met toelichtingen en illustraties, biedt een animerende les vaderlandse geschiedenis. Die begint met een Mars van de Prins van Oranje, gecomponeerd door André Philidor, gevolgd door een treurlied over de vroege dood van stadhouder Willem III.

De oorlog liep uit in onderhandelingen, die werk verschaften aan de voorgangsters van de huidige strijdlustige Utrechtse prostituees aan het Zandpad. Het vermakelijke lied De verbeterde meysjes neering verhaalt in plat Utrechts over ‘muyltjes root, borstjes bloot’. Op het Festival Oude Muziek in Utrecht, eind augustus, wordt deze cd live uitgevoerd.

    • Kasper Jansen