Vroedvrouw berispt om nalatigheid

Drie verloskundigen zijn gisteren gestraft door het medisch tuchtcollege. Eén kreeg de zwaarste sanctie, schorsing. De andere twee, assistenten, kregen een berisping.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg had één van de verloskundigen aangeklaagd op basis van vier complexe bevallingszaken, die naar het oordeel van de inspectie in het ziekenhuis hadden moeten plaatsvinden onder begeleiding van professionele medische hulp. Bij één van deze zaken liet de verloskundige de bevalling van een tweeling thuis gebeuren, ook al lag het eerste kind in een stuitligging.

In een andere zaak liet de geschorste verloskundige een vrouw nog een half uur in bad liggen, nadat ze daar na haar bevalling veel bloed had verloren. De verloskundige gaf de vrouw geen medicijn en wachtte een uur voordat ze een ambulance belde. Volgens haar wilden de vrouwen zelf niet naar het ziekenhuis. Ze zegt dat het een „grondrecht” is dat vrouwen zelf kunnen kiezen hoe te bevallen.

Volgens de tuchtrechter wordt dat recht gerespecteerd, „maar daaraan moeten duidelijk grenzen worden gesteld”. Volgens de richtlijnen moeten bevallingen van een tweeling en van een kind in stuitligging altijd doorverwezen worden naar het ziekenhuis. De geschorste verloskundige weet nog niet of ze in beroep gaat.