Vliegtuigen // Geen nieuwe regels voor gewapende drones

Het toenemende gebruik van bewapende, onbemande vliegtuigen is niet onrechtmatig en vergt geen aanpassing van het volkenrecht. In feite gelden voor de drones dezelfde regels als voor ‘gewone’ gevechtsvliegtuigen en zijn de bestaande regels van het volkenrecht toereikend. Dit stelt de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken in een aan minister Timmermans (Buitenlandse Zaken, PvdA) gepresenteerd advies. De commissie wijst erop dat het gericht doden van mensen, als geen sprake is van een gewapend conflict, alleen is toegestaan in uitzonderlijke situaties en met een juridische basis in het nationaal recht. NRC