Ontslagen in het basisonderwijs

Honderden basisschoolleraren dreigen hun baan te verliezen wegens geldgebrek op de scholen. Na de zomervakantie hoeven veel leerkrachten met een jaarcontract, gymleraren en remedial teachers niet meer terug te komen. Dat zegt de sectororganisatie voor primair onderwijs, de PO-raad. Volgens deze organisatie lijden de basisscholen aan een toenemend geldgebrek doordat de sociale lasten voor de werkgever zijn gestegen en er minder gemeentelijke subsidies beschikbaar zijn.