Schaliegas heeft geen business case

Schaliegas winnen, wel of niet doen? De redenering achter het antwoord is eigenlijk eenvoudig. Nederland is de derde voedselexporteur in de wereld. We hebben veel en grote voedingsmiddelenbedrijven en een enorme kennis op dit gebied, van wereldklasse. De beschikbaarheid en kwaliteit van grondwater hebben ervoor gezorgd dat veel bedrijven hier zijn ontstaan en zich hebben ontwikkeld.

Dit zetten we nu allemaal op het spel door grondwater bloot te stellen aan ernstige vervuiling door schaliegaswinning. De grondwaterlagen worden op talloze plaatsen doorboord met aanzienlijke kans op besmetting. Er zullen gegarandeerd bronnen vervuild raken. De boorfirma’s zeggen dat hen geen blaam treft daar ze zich aan alle voorschriften hebben gehouden. De fout ligt dan, ten onrechte, bij de toezichthouder. De belastingbetaler draait weer op voor de kosten. Grondwatergebieden worden afgesloten, bedrijven moeten sluiten en de waterkosten stijgen.

Een oplossing is dat de schaliegasproducenten zich garantstellen voor alle kosten van grondwatersanering voor de komende 40 jaar. Dan valt de bodem uit de business case en blijkt al snel dat schaliegaswinning absoluut onrendabel is. Waarom de Nederlandse economie zo’n risico laten lopen voor dat armzalige schaliegas?

A.M.G. Pennartz

Vlijmen

    • A.M.G. Pennartz