Nederlandse bedrijven met personeelstekort werven in Spanje

Een man loopt een werkloosheidsregistratiekantoor in Madrid binnen. Foto AP / Daniel Ochoa de Olza

Nederlandse bedrijven die kampen met een structureel personeelstekort werven actief arbeidskrachten in Spanje. In het Zuid-Europese land zit 27 procent van de beroepsbevolking zonder (wit) werk. Onder de 25 jaar is dit percentage het dubbele. Ondanks de ook in Nederland oplopende werkloosheid (in mei 8,3 procent) blijft vooral de technische sector kampen met duizenden onvervulbare vacatures.

De migratie van Spanje naar Nederland neemt onder druk van de crisis toe. Vorig jaar vestigden zich volgens cijfers van het CBS 4.005 Spanjaarden in Nederland. In 2010 en 2011 waren dit er respectievelijk 2.764 en 3.205. Hierbij gaat het overigens niet alleen om kennismigranten.

Volgens onderzoek van de Universiteit Maastricht zal het aantal technische vacatures in Nederland in 2016 oplopen tot 155.000. Dit voorjaar sloten regering, branche en onderwijsinstellingen een Nationaal Techniekpact om dit tekort op de middellange termijn tegen te gaan. Zeker op de korte termijn zal echter arbeidsmigratie nodig zijn. Het enige alternatief is dat bedrijven Nederland verlaten.

Arbeidsmobiliteit ligt politiek gevoelig

De arbeidsmobiliteit binnen de EU ligt in zowel Spanje als Nederland politiek gevoelig. In Spanje krijgt de regering het verwijt jongeren ‘weg te jagen’. Ook klinkt de kritiek dat Noord-Europa de zuidelijke economieën met alle nadruk op begrotingsdiscipline eerst een recessie in heeft gejaagd en nu talenten komt ‘stelen’ die op kosten van de nationale schatkist zijn opgeleid.

In politiek Den Haag groeit ondertussen het sentiment dat bij een oplopende werkloosheid vacatures allereerst door Nederlanders vervuld moeten worden. Tijdens een Europese top over jeugdwerkloosheid, begin juli in Duitsland, zei premier Mark Rutte (VVD) dat werkloze jonge Europeanen met ervaring in specifieke sectoren als techniek of energie welkom zijn. Hij benadrukte te doelen op ‘hoogwaardige arbeidskrachten’. Overigens geldt ook voor lager gekwalificeerde Spaanse arbeidskrachten dat ze als EU-ingezetenen vrij zijn om te werken en wonen waar ze willen.

    • Merijn de Waal