Akkoord terugschroeven ziekenhuiskosten, bespaart 1 miljard

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid tijdens het vragenuurtje in Tweede Kamer begin deze maand Foto ANP/ Martijn Beekman

Ziekenhuizen, huisartsen en psychiaters mogen volgend jaar maar 1.5 procent meer uitgeven dan dit jaar en het jaar erop maar één procent meer. Door de groei van de kosten in de gezondheidszorg verder aan banden te leggen, hoopt minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) een miljard euro te besparen. Deze afspraken met alle belangenorganisaties heeft Schippers net bekendgemaakt.

Opvallend is dat de zogeheten ‘restitutiepolis’, die de verzekerde de vrijheid geeft om zelf een ziekenhuis te kiezen en de rekening (tot een vast bedrag) alsnog te declareren, in het basispakket blijft. In het regeerakkoord was aangekondigd dat het naar de aanvullende verzekering zou gaan. Ofwel: men zou voor die keuzevrijheid extra moeten betalen. Dat gaat niet door.

Bedoeling van het stelsel is dat de zorgverzekeraar namens grote groepen verzekerden ziekenhuizen kiest en alleen van díe ziekenhuizen de rekening volledig vergoedt. Zo moeten verzekeraars ziekenhuizen dwingen om goedkoper te werken. Wel wordt artikel 13 van de Zorgverzekeringswet aangepast, zodat verzekerden met een naturapolis (de meesten) die naar een ziekenhuis gaan waar hun verzekeraar geen contract mee heeft, minder terugkrijgen van de rekening dan nu.

‘Hoogcomplexe’ zorg in beperkt aantal ziekenhuizen

Verder wordt ‘hoogcomplexe’ zorg die weinig voorkomt, zoals moeilijke operaties bij long-, maag- en slokdarmkanker, verder geconcentreerd in een beperkt aantal ziekenhuizen. Kleinere ziekenhuizen die er zelden mee te maken krijgen, mogen die operaties dan ook niet meer uitvoeren.

Ziekenhuisnota’s, waarvan bekend is dat de patiënt die vanaf 2014 weer thuisgestuurd krijgt, worden “voor iedereen begrijpelijk”, staat er in het akkoord. Bedoeling is dat de patiënt ziet wat de behandeling gekost heeft, zodat hij zich bewust wordt van de kosten, en dat hij controleert of alles wat er staat werkelijk is gebeurd.

Bezuiniging basispakket teruggebracht

De aangekondigde bezuiniging van 1.5 miljard euro op het basispakket (alle basiszorg waar iedereen verplicht voor is verzekerd), wordt anders uitgevoerd. Er wordt nu maar voor 300 miljoen euro aan ingrepen of medicijnen uit het pakket gehaald. De overige 1,2 miljard moet bespaard worden, doordat artsen kritischer gaan kijken naar wat ze de patiënt voorschrijven. Zij moeten op ‘zinnigheid en zuinigheid’ gaan letten.

    • Frederiek Weeda