Gezondheidszorg // Ziekenhuis Goes onder verscherpt toezicht

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes is onder verscherpt toezicht gesteld. De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil dat de patiëntveiligheid beter wordt gewaarborgd. Het verscherpt toezicht betekent dat de inspectie onaangekondigde en aangekondigde bezoeken aan het ziekenhuis zal brengen. Alle ziekenhuizen in Nederland moeten dit najaar voldoen aan de voorwaarden voor patiëntveiligheid die in het veiligheidsmanagementsysteem staan. De inspectie denkt dat het Goese ziekenhuis dit niet gaat halen. Novum