Beter toezicht op swaps is winst voor iedereen

Een overeenkomst tussen Amerikaanse en Europese toezichthouders over derivaten helpt de banken een probleem te vermijden. Vóór het compromis dat op 11 juli werd bereikt, wilde de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) afdwingen dat zogenoemde ‘swaps’ waarbij tegenpartijen van de VS betrokken waren, in Amerika zouden worden vereffend. Dat zou de grensoverschrijdende kapitaalstromen hebben bevroren door aparte jurisdicties te creëren.

Gelukkig voor de mondiale banken is dit scenario afgewend. De banken kunnen er nu voor kiezen om trans-Atlantische swaps in Europa óf de VS af te handelen. Om te voldoen aan de voorwaarden van de Amerikaanse Dodd-Frank Act zal het toezichthoudende raamwerk ten aanzien van swaps in beide jurisdicties als „in essentie identiek” worden beoordeeld, ook al zijn ze dat geenszins. De Europese hervormingen op het gebied van swaps doen er langer over om te worden geïmplementeerd dan de Amerikaanse, terwijl ze op de meest belangrijke punten strenger zijn. De European Securities and Markets Authority (ESMA) denkt dat het minstens één, misschien wel twee jaar kost voordat ze van kracht zijn. De Amerikaanse regels kunnen daarentegen op ieder moment worden ingevoerd. Europeanen zijn strikter als het gaat om de openheid over gegevens, het onderpand en de rapportage.

De doelstelling van de CFTC was het voorkomen van een nieuw fiasco à la AIG. Dat Amerikaanse verzekeringsconcern had gebruikgemaakt van de minder zware regelgeving in Londen om zijn plaatselijke dochteronderneming een grote portefeuille van zogenoemde ‘credit default swaps’ (een soort kredietverzekeringen) te laten opbouwen, die in 2008 onderuitging. Maar er zijn redenen om te veronderstellen dat Europa de touwtjes strakker heeft aangetrokken. Swaptransacties worden nu beter gecontroleerd vanwege de vereffeningseisen. Risico’s zouden ook eerder aan het licht moeten komen door strengere ‘mark-to-market’-voorschriften. En financiële instellingen moeten meer onderpand registreren om de niet via de beurs verlopende transacties te dekken.

Dat wil niet zeggen dat de ‘regulatory arbitrage’ (het gebruikmaken van de verschillen tussen toezichthoudende systemen) op de swapmarkten is verdwenen. De CFTC moet nog steeds waken tegen slippertjes in andere jurisdicties dan de EU. Intussen heeft zij gekozen voor het uitstellen van regels die alle buitenlandse firma’s zouden dwingen zich aan haar grensoverschrijdende voorschriften te houden.

De banken hoeven zich niet al te zeer te verheugen: de zogenoemde ‘no-action letters’ (schriftelijke beloften om niet in actie te komen) van de CFTC zijn geen ijzeren regels. Juridische haarkloverijen over de hoeveelheid data waartoe buitenlandse waakhonden toegang hebben, kunnen de overeenkomst nog schaden. Maar het toezicht op swaps is wel verbeterd, en dat is winst.

Breakingviews is een dagelijks commentaar vanuit de City in Londen. Vertaling door Menno Grootveld.

    • George Hay
    • Dominic Elliott