'Accountants verplichten tot bijles wegens slechte controles'

Accountants moeten wettelijk verplicht worden zich bij te scholen en ze moeten geregeld getoetst worden op de kennis van hun vak. De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) roept minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) op een dergelijke verplichting wettelijk vast te leggen. Dat blijkt uit een brief van CEA, een zelfstandig bestuursorgaan dat zijn oorsprong vindt in de Wet toezicht accountantsorganisaties, aan Dijsselbloem.

Aanleiding voor het pleidooi is een vorige week gepubliceerd kritisch onderzoek van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daaruit blijkt dat de controle van kleine accountantskantoren op jaarrekeningen van bedrijven in 79 procent van de gevallen onvoldoende is. Bij grote en middelgrote accountants kwam de AFM eerder eveneens tot veel onvoldoendes. CEA stelt „geschrokken” te zijn van die bevindingen.

Vanuit de beroepsorganisatie van accountants, NBA, bestaat al een programma voor permanente educatie. Vorige maand kondigde de NBA in het kader van het programma ‘Het Moet Beter’ een verplicht trainingsprogramma voor accountants aan, maar dat vindt CEA niet goed genoeg. Dat programma is volgens CEA „niet voldoende” om de „vakbekwaamheid structureel te verbeteren” en daarmee „het vertrouwen in de beroepsuitoefening door accountants te herstellen”.

NBA is geen voorstander van het CEA-voorstel en laat in een schriftelijke reactie weten dat zij recentelijk al verschillende educatiemaatregelen heeft genomen „die verder gaan dan tot nu toe ooit is gebeurd”. De NBA wil eerst het effect van die maatregelen afwachten voordat verdere stappen worden genomen. Het ministerie van Financiën zegt de CEA-brief eerst verder te bestuderen alvorens met een reactie te komen.

Recentelijk lagen de grote vier accountantskantoren KPMG, EY, PwC en Deloitte onder vuur van de AFM. Op 1 januari ging de wet van kracht die controle en advieswerkzaamheden van de kantoren moet scheiden. Accountants sloten snel nog allerlei adviescontracten af. Volgens de AFM was dat niet in overeenstemming met de geest van de wet. Het Financieele Dagblad meldt dat de kantoren de contracten alsnog zullen aanpassen.