181 mln is toch wel erg veel

De beslissing over de bouw van een groot cultuurhuis verdeelt Den Haag. Het ‘Spuiforum’ vervangt de Dr Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater aan het Spuiplein en moet vanaf 2018 onderdak gaan bieden aan het Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium.

Waarover is er onenigheid?

Het gebouw kost 181 miljoen euro. Dat vinden tegenstanders te veel geld, vooral in tijden van crisis en bezuinigingen. Zo daalt het gemeentelijk subsidiebudget voor kunst en cultuur van 63 miljoen euro (2009-2012) naar 49 miljoen euro voor de jaren 2013-2016. Voorstanders menen juist dat de investering een impuls zal geven aan de werkgelegenheid en de aantrekkelijkheid van de stad.

Wanneer besloot de gemeente dat dit gebouw er moest komen?

In november nam de raad een principebesluit over de bouw van het cultuurhuis. Coalitiepartijen PvdA, VVD, D66 en CDA schaarden zich achter het plan, de voltallige oppositie was tegen de bouw van het Spuiforum. Ook een PvdA-raadslid stemde tegen. Er werden toen wel voorwaarden gesteld aan de financiering, het bestemmingsplan en het voorlopig ontwerp. Aan die voorwaarden is volgens het Haagse stadsbestuur voldaan. Zo blijft de bouw volgens het stadsbestuur binnen het budget van 181 miljoen euro.

Wat is dan nu het probleem?

Vorige week maandag werd bekend dat een meerderheid van de Haagse PvdA-leden tegen de bouw van het cultuurhuis is. De leden vinden het plan te duur, de financiering te risicovol en het draagvlak in de stad te klein. De grootste fractie in de Haagse gemeenteraad PvdA (10 van de 45 zetels) worstelt met het ledenadvies. De steun van de PvdA is van doorslaggevend belang voor een meerderheid in de raad.

Hoe nu verder?

Vanavond staat een extra commissievergadering over het Spuiforum op de agenda. Dan zal duidelijk moeten worden of aanstaande donderdag een definitief besluit kan worden genomen over het cultuurhuis. Een mogelijke uitkomst voor de PvdA is uitstel van het besluit over het Spuiforum tot na het zomerreces, maar dat zien de andere coalitiepartijen vooralsnog niet zitten.

Wat vinden de inwoners van Den Haag van het Spuiforum?

Gisteren bleek uit een peiling van Omroep West en EenVandaag dat driekwart van de ondervraagde Hagenaars tegen de bouw van het Spuiforum is. Uit eerdere peilingen was ook al gebleken dat de meeste inwoners van Den Haag de bouw van het cultuurhuis niet zien zitten. Gisteravond hadden ruim 9.000 mensen op internet een petitie ondertekend tegen de bouw van het cultuurhuis.

De afgelopen maanden hebben ook veel mensen buiten de gemeenteraad zich gemengd in het debat over het Spuiforum. Afgelopen najaar uitten de architecten van het stadhuis (de Amerikaan Richard Meier) en het Theater aan het Spui (Herman Hertzberger) kritiek op het plan van het stadsbestuur. De omliggende gebouwen komen volgens de bekende architecten in de verdrukking te liggen.

    • Brian van der Bol