Rutte’s handelsreis door Caraïbisch Nederland

Drie weken geleden voelde hij er zich nog „ingeluisd” door het kabinet. Deze week hopt hij met premier Rutte van eiland naar eiland om zaken te doen in Caraïbisch Nederland: Hans Biesheuvel van MKB Nederland.

Premier Rutte begon gisteren een zevendaagse handelsreis door Caraïbisch Nederland. Met de handelsdelegatie hoopt de minister-president deze week de nieuwe relatie met de Antillen te markeren. Biesheuvel is erbij, omdat Rutte ervoor heeft gekozen dat zijn eerste premierbezoek aan Caraïbisch Nederland in het teken staat van de economische verhoudingen.

Eerste stop: Aruba.

Wat is de boodschap van Rutte aan de Antillen?

Sinds Aruba, Curaçao en Sint Maarten 10 oktober 2010 zelfstandige landen binnen het koninkrijk werden (en de andere drie eilanden gemeenten), streeft Nederland een minder paternalistische relatie na. De Nederlandse beurs blijft voortaan gesloten, benadrukte Rutte gisteren in een gesprekje met deze krant en De Telegraaf. „We hebben onze economische betrekkingen altijd als probleem gedefinieerd”, zegt Rutte. „We gaan nu uit van zelfstandige landen die bekijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen.”

Het is volgens Rutte toeval dat zijn trip – hij doet deze week alle zes eilanden aan – begint op Aruba.

Hoe staat Aruba ervoor?

Aruba, dat al sinds 1986 een ‘status aparte’ geniet, staat er economisch en politiek het beste voor. Waar Curaçao en Sint Maarten tobben met de vermeende inmenging van de misdaad in het bestuur, bleef Aruba onder premier Mike Eman de laatste tijd gevrijwaard van dergelijke klachten. In zijn partij, de AVP, verwacht men dat Eman de verkiezingen in september glansrijk zal winnen.

Hoe zijn de verhoudingen tussen Nederland en Aruba op dit moment?

In het verleden verkeek een lange rij Hollandse bestuurders zich op de houding van Aruba tegenover Nederland. Die houding, de knoekoe-politiek, bestond eruit dat men bezoekende Hollanders vroom naar de mond praatte. Lokale politici gingen gewoon weer hun eigen gang, zodra de Nederlanders hun koffers hadden gepakt.

Het goede van de nieuwe staatkundige verhoudingen is volgens Rutte dat Nederland zich niet meer in de lokale politiek hoeft te mengen. Tegelijk blijft het mogelijk dat een van de eilanden een aanwijzing krijgt, bijvoorbeeld omdat het de overheidsfinanciën niet op orde te heeft – zoals vorig jaar Curaçao. „Dat heeft ook gewerkt”, zegt Rutte.

Het feit dat dit eiland twee jaar na zijn onafhankelijkheid al in grote financiële problemen verkeerde, ontmoedigt de premier niet. „Het goede is juist dat ze daarna zware maatregelen hebben genomen.”

Van belang is volgens Rutte vooral dat Nederland afstand houdt, al blijft het land belangrijke voorwaarden stellen: een goede rechtstaat, bestrijding van fraude en corruptie. „Er zijn her en der nog stappen te maken”, zegt Rutte. „Maar laten we niet vergeten dat dit hele jonge landen zijn.”

    • Tom-Jan Meeus