Overeenkomst tussen Filippijnen en rebellen

Vredesakkoord

De Filippijnse regering heeft zaterdagavond een vredesakkoord gesloten met de grootste rebellengroep van het land, het Moro Islamitisch Bevrijdingsfront. De moslims vormen een minderheid in het katholieke land. Ze streven al sinds de jaren zeventig naar autonomie. Bij conflicten zijn al zo’n 120.000 doden gevallen. De burgeroorlog heeft de zuidelijke regio weerhouden van economische groei. Het akkoord voorziet in een verdeling van onder meer belastinginkomsten tussen de nationale en lokale overheid in een door moslims beheerste autonome regio. AP