Hij rapt met pauzes, alsof hij alles ter plekke verzint, en herhaalt oude beeldspraak

Pagina 23