Opinie

    • John Kroon

De troon van de king wankelt

Cricket noemt zich The King of Sports, maar kennelijk is Nederland bezig een republiek te worden. Het heet na voetbal de populairste sport ter wereld te zijn. Gistermiddag in Den Haag waren er bij de vaderlandse crickettopper tussen Quick en het Schiedamse Excelsior ’20 zo’n 200 toeschouwers. Voor een cricketwedstrijd in Nederland is dat veel, al hoefden ze zich meestal niet aan elkaar voor te stellen.

De competitie is in mei begonnen, maar bijvoorbeeld in NRC Handelsblad viel er nog niets over te vernemen, ondanks de aanwezigheid van een voormalige jeugdinternational ter redactie. Nu dan wel: Excelsior won.

Nederland telt ruim vijfduizend cricketers, onder wie een kleine duizend jeugdleden. Cricket heeft een elitair imago en het aandelenbezit per toeschouwer is er gemiddeld ongetwijfeld veel hoger dan op een voetbaltribune. Maar, beweerde cricketer/cabaretier/umpire Erik van Muiswinkel al zes jaar geleden op de website die hij met Diederik van Vleuten deelt: „De normale mensen zijn intussen wel in de meerderheid.”

Desondanks zijn de zorgen bij de KNCB, de nationale cricketbond, over deze oude sport groot. Vorige maand heeft de bond een werkgroep ingesteld die een quickscan moet uitvoeren naar de oorzaken van de teruggang van het ledental. Het alarm werd ook in 2011 geslagen, in het rapport De Toekomst van het Nederlandse Cricket. Vooral de doorstroming van de jeugd stokt: 60 procent stopt met deze sport voor het bereiken van de seniorenleeftijd. Bij verenigingen met een jeugdafdeling gaan gemiddeld twee spelers per jaar over naar de senioren; als de negatieve trend zich doorzet, is dat er in 2016 nog maar één.

Het Nederlands cricketelftal is, ondanks gebrek aan financiële steun van NOC*NSF, relatief succesvol. Al zou een intensieve dopingcontrole uitwijzen dat het bij de meeste internationals lang zoeken is naar Diets bloed.

Maar verder wankelt hier helaas de troon van de King of Sports. In Nederland heeft hij slechts het gezag van een dorpsburgemeester wiens gemeente met opheffing wordt bedreigd.

    • John Kroon