Collectie Hermans definitief naar België

Speelgoedtypemachines uit de collectie Hermans/ Foto De Nabestaanden

De collectie Hermans, de grofweg 150 typemachines van W.F. Hermans, verhuizen definitief naar België. Minister Jet Bussemaker van Cultuur stemt in met de verkoop van de collectie aan een boekhandel in Gent, meldt de NOS.

Bussemaker, die wettelijk gezien de overgang kon stoppen, acht een overgang van de typemachinecollectie van Hermans naar de Gentse boekhandel Limerick niet bezwaarlijk. In een brief aan de kamer schrijft de minister dat de collectie daar voor het publiek toegankelijk blijft.

Ook het bijeenblijven van de collectie bestempelt Bussemaker als gunstig. Hermans had bovendien een connectie met België. benadrukt Bussemaker Hij woonde er sinds 1991 en had er een eredoctoraat.

Kamerleden van regeringspartijen PvdA en VVD probeerden de overgang van de collectie tegen te gaan. De collectie werd recentelijk door een stichting verkocht aan de Gentse boekhandel.

 

    • Roderick Nieuwenhuis