Brieven

Windenergie overschat

In de brief ‘Windmolens als landschapskunst’ wordt het potentieel van windenergie vreselijk overschat. In tegenstelling tot wat de auteur beweert levert ons klimaat meer zonne-energie dan windenergie. Zonnepanelen met het huidige rendement leveren voor elke m 2 grondoppervlak ruim 100 kWh per jaar. Voor windmolens is dat hooguit 20 kWh/jaar per m 2 , doordat de windmolens tussenruimte nodig hebben. Een belangrijker fout betreft het aantal windmolens dat evenveel elektriciteit levert als een kerncentrale. Dat is niet honderdvijftig, maar eerder het tienvoudige: zo’n 1500 windmolens met 80 meter wiekdiameter.

Dit is geen pleidooi voor kernenergie of tegen windenergie. Maar bij het maken van keuzes moeten we wél van de correcte feiten uitgaan.

Jo Hermans

Em. hoogleraar natuurkunde Oegstgeest

Helderziende olifant

Ik kijk nu toch anders naar de televisiecommercial van ASR en Diergaarde Blijdorp, waarin Olli de paperassen van de heren Gudde en Van Geel van de bestuurstafel blaast. Zaten daar ook de plannen voor Het Nieuwe Stadion bij?

Marcel Verspeek

Rotterdam

Laat het vak ANW blijven

De staatssecretaris van onderwijs wil het vak algemene natuurwetenschappen (anw) afschaffen om meer ruimte te maken voor ‘excellent’ onderwijs, de nieuwe hype in onderwijsland.

Anw leert leerlingen de waarde van natuurwetenschap in te schatten. Ze leren kritische vragen te stellen zoals ‘Wat is de invloed van geldschieters op onderzoek?’ of ‘Mag alles wat technisch kan ?’

Een groot nadeel van het afschaffen is dat vooral de alfa’s geen kennis van de inhoud en methoden van de natuurwetenschap meer krijgen. Ondanks de roep om meer bèta krijgen de bètavakken in de onderbouw maar weinig uren. Zelf neem ik regelmatig deze krant mee om te laten zien dat er altijd anw-zaken in staan (vaccinatie, schaliegas, nanotechnologie, drones, antibioticagebruik) en hoe politiek en opinie, wetenschappelijk gezien, vaak onzin verkopen.

Vwo betekent ‘voorbereidend wetenschappelijk onderwijs’. De kernvakken zijn belangrijk, maar veel te mager voor een excellente opleiding. Anw hoort kortom in het vwo.

Ida van Genderen

Docent anw & biologie, Veenendaal

Inhoud pensioenpot dient jong en oud

Het idee van de heer Henseler om de uitgestelde belasting op reeds verdiend inkomen in de pensioenpot te innen klinkt op het eerste gezicht aardig. Inderdaad zou je zo het overheidstekort snel op kunnen lossen. Maar hij gaat hiermee geheel voorbij aan het feit dat de inhoud van de pensioenpot een economisch belang is van zowel zowel jong (premiebetaler) als oud (gepensioneerde).

Er wordt vergeten dat pensioenaanspraken een arbeidsvoorwaardelijke overeenkomst zijn tussen werkgever en werknemer. Die afspraak zorgt dat dit uitgestelde loon beschikbaar blijft tot de dag, waarop men op grond van leeftijd het arbeidsproces verlaat. De te betalen premie dient daarbij kostendekkend te zijn en is uitsluitend betaalbaar als deze fiscaal aftrekbaar kan blijven. De uitbetaling van die pensioenaanspraken op een op dat moment passend niveau is slechts mogelijk, als de daartoe ingelegde premies inclusief de later te betalen belasting uit inkomsten door de pensioenfondsen kunnen worden belegd. Dit systeem vormt daarmee de basis onder het beste pensioenstelsel ter wereld.

Koen de Maat

Voorz. Belangenvereniging Pensioengerechtigden Politie, Harlingen

    • Marcel Verspeek
    • Ida van Genderen
    • Koen de Maat
    • Jo Hermans