Amsterdam blundert

Door een blunder van Amsterdamse ambtenaren is vertrouwelijke en financiële informatie van de gemeente op straat komen te liggen. Het gaat om een stuk waarin raadsleden vertrouwelijk werden ingelicht over het bestemmingsplan voor het centrum van de stad. Daarin stond informatie over het uitkopen van eigenaren van bordelen en sekswinkels. In het stuk werd de strategie van de gemeente beschreven. Op dit moment lopen verschillende onteigeningsprocedures en eind deze maand wordt een uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan verwacht.

Het is gebruikelijk dat vertrouwelijke passages in stukken onleesbaar worden gemaakt met een zwarte viltstift. Het projectmanagementbureau dat verantwoordelijk is voor het bordeelbeleid in het centrumgebied, had de informatie digitaal zwart gemaakt. Dat bleek eenvoudig ongedaan te maken, door de weggewerkte passages te kopiëren naar een kladblok-programma en vervolgens over te zetten in een Word-document. Burgemeester Van der Laan zei zaterdag in Het Parool, dat het lek onthulde: „Het is ontzettend stom dat dit zo is gebeurd.” In de krant wordt de mogelijke schade op miljoenen, zo niet tientallen miljoenen euro’s geschat