Aantal geboorten door crisis gedaald tot niveau begin jaren tachtig

Er worden minder baby's geboren. Reden: de economische crisis. Foto ANP / Ilvy Njiokiktjien

Het aantal geboorten is tussen juni 2012 en mei 2013 opnieuw gedaald, tot 172.000. Daarmee is het aantal geboorten in Nederland bijna net zo laag als in de eerste helft van de jaren tachtig, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend.

De daling van het aantal geboorten past in een trend: ook in 2011 en vorig jaar ging het al omlaag. De daling hangt niet samen met het aantal vruchtbare vrouwen in Nederland, want dat is de afgelopen jaren zo goed als gelijk gebleven. Het CBS denkt dat de economische crisis de oorzaak is. “Deze leidt tot uitstel of afstel van het krijgen van kinderen”, aldus het CBS.

In absolute zin is de afname van het aantal geboorten bij vrouwen van rond de 30 jaar het sterkst. Relatief is de afname het grootst bij vrouwen van begin twintig.De afname is sterker voor eerstgeborenen dan voor tweede kinderen.

De ontwikkelingen rond geboorten in Nederland sluiten aan bij de trend in Europa. Tussen 2010 en 2011 is het gemiddeld aantal kinderen in de lidstaten van de EU gedaald van 1,60 naar 1,57. In Nederland daalde het geboortecijfer van 1,79 naar 1,76.

    • Pim van den Dool