JK Rowling ontmaskerd: ze schreef bestseller The Cuckoo’s Calling

A remarkable debut, is de beschrijving bij de het boek The Cuckoo’s Calling van ene Robert Galbraith. Maar in werkelijkheid is het boek alles behalve een debuut – de auteur blijkt Harry Potter-schrijfster JK Rowling te zijn.

Harry Potter-schrijfster JK Rowling heeft onder een pseudoniem een bestseller gepubliceerd. Foto AFP / David Cheskin

A remarkable debut, is de beschrijving bij de het boek The Cuckoo’s Calling van ene Robert Galbraith. Maar in werkelijkheid is het boek alles behalve een debuut - de auteur blijkt Harry Potter-schrijfster JK Rowling te zijn.

Het boek kwam uit in april en kreeg veel lof van critici. Het verhaal gaat over een model dat overlijdt doordat ze van een balkon valt. Een veteraan die privé-detective is geworden, onderzoekt de mysterieuze zaak. Het boek kwam uit in april en werd meteen bestempeld als ‘klassieke thriller’, in de traditie van Christie, James en Rendell. Op de website van de uitgever staat bij de biografische gegevens dat de schrijver “verscheidene jaren bij de Koninklijke Marechaussee” zat.

Lees hier de proloog van het boek.

Aan The Sunday Times vertelt Rowling dat ze had gehoopt dat haar geheim langer bewaard was gebleven.

“Het was een bevrijdende ervaring Robert Galbraith te zijn. Het was fantastisch om zonder hype en verwachting te publiceren, en puur genieten om kritiek te krijgen onder een andere naam.”

Na het gigantische succes van Harry Potter kwam Rowling vorig jaar met een eerste boek voor volwassenen, The Casual Vacancy, over gemeentepolitiek. Ze ervoer een grote druk, omdat ze wist dat alle ogen op het boek gericht zouden zijn. Het werd wisselend ontvangen. In NRC Handelsblad kreeg het twee sterren.

“Wat de Harry Potter-cyclus met terugwerkende kracht literaire waarde gaf, was dat Rowling haar personages steeds minder karikaturaal maakte en daardoor de scheidslijn tussen Goed en Kwaad allengs minder scherp trok. Zulke vermenselijking treedt uiteindelijk ook in deze nieuwe roman op, en de tragische ontknoping weet dan toch te ontroeren. Maar het gevaar is dat het boek dan al terzijde is geschoven: Potter dreef altijd nog op de spannende plot en die ontbreekt hier.”

    • Mirjam Remie